En af de store gamle er død

Hakon Bojsen død
En af den karismatiske fornyelses ledere, tidl. sognepræst Hakon Bojsen, Silkeborg, er død, 79 år.
Hakon Bojsen blev født i Esbjerg og blev student i 1951. Han læste teologi i København og blev her i 1955 gift med med Birte, der var lærer på Skottegårdsskolen på Amager. De rejste til Israel, hvor han først studerede jødedom og siden blev præst i Jaffa for Den Danske Israelsmission. Samtidig var han gymnasielærer på Tabeetha School i Jaffa.
Hakon Bojsen var en af de præster, der i 1970’erne blev overrasket over Helligåndens kraft. Teologisk hældede han oprindeligt til det grundtvigske.
Han var en særdeles habil luthersk teolog. Men så mødte han den karismatiske fornyelse, hvor man inden for alle kirkesamfund begyndte at opleve en ny pinse med tegn og undere og Helligåndens kraft og nådegaver.
Nu fik hans liv og præstegerning en markant ny retning.
Hans teologi bevægede sig fra det teoretiske og fortænkte plan til det praktiske og udadvendte, og en engageret menighed opstod omkring ham.
Denne menighed blev så stærk, at den dannede Silkeborg Frimenighed, da Bojsen gik på pension som 70-årig.
Sammen med andre præster som Svend Boisen i Give, Bent Døssing i Aalborg, Stig Christensen i Sønderborg m.fl. var Bojsen med til at arrangere mange møder og stævner i 70’erne, 80’erne og 90’erne.
Bojsen var også i mange år formand for den tværkirkelige ungdomsbevægelse Youth for Christ, og da Dansk Oase blev stiftet som et fællesskab af lutherske fornyelses-kristne, var Hakon Bojsen selvskreven.
Bojsen var kendt som en lun præst, der ikke gjorde et stort nummer ud af sig selv. Men han var aldrig overfladisk.
Henri Nissen