Folkekirken afprøver nye kirkeformer

Roskilde Stift vil ”inkarnere” kristendommen i befolkningen gennem husmenigheder, cafékirker og alternativ konfirmationsforberedelse.
Frem til 2015 vil Roskilde Stift vise nye måder at tænke kirke på. Sognepræst Peter Tingleff fra Karlslunde Strandkirke står i spidsen for projektet.

Peter Tingleff

I marts blev projektet ”Kirke på vej” præsenteret på en stiftsdag, og det blev godt modtaget af de ca. 600 fremmødte. Også selv om inspirationen kommer fra det engelske koncept ”Fresh Expressions of Church”, der er temmelig eksperimenterende og karismatisk.
Hvorfor tør Roskilde Stift vove sig ud i noget sådant?
spurgte vi Peter Tingleff.

Der må gøres noget

– Alle er klar over, at der bør gøres noget. Folkekirkens medlemstal daler, kirker lukkes i København, og kirken bliver mere marginaliseret i folks bevidsthed. Vi er nødt til at prøve noget, tænker mange. Og vores biskop Peter Fischer-Møller var med på ideen med det samme. Man kan måske kalde det Helligåndens timing, smiler Tingleff.
Inspirationen kommer fra Den Anglikanske Kirke i England, der har erkendt, at fornyelse af den institutionelle kirke ikke er nok. Man må lave kirke der, hvor folk er, og eksperimentere med formerne for at ”inkarnere kirken på ny”, som Peter Tingleff udtrykker det.

Uden for kirkemurene

Indadtil etableres lærende netværk, hvor man deler teologi og erfaring med de anderledes kirkemodeller.
Ideen med Kirke på vej er, at folk mødes uden for kirkemurene.
– Det kan være på en café, det kan være i hjemmet, det kan være i medborgerhuset, på arbejdspladsen eller på skolen. Kun fantasien sætter grænsen, skriver Peter Tingleff på stiftets hjemmeside og fortsætter provokerende:
– Jesus bad aldrig sine disciple om at bygge kirker! Han bad dem aldrig om at lave arrangementer og aktiviteter, der kunne tiltrække folk! Han sendte dem ud i landsbyerne, hvor folk boede og levede og gav dem én opgave: sig til dem, at Guds rige er kommet nær, og vis dem det i praksis!
De frie rammer stiller vel krav til et ensartet indhold?
– Jo, og derfor har vi de lærende netværk. Men det viser sig, at når vi kommer ud over kirkemurene, bliver de traditionelle barrierer irrelevante. Det er ikke længere så afgørende, om vi kommer fra folke- eller frikirker, om vi er karismatiske eller missionske osv.
Hvad har I eksperimenteret med indtil nu?
– Jeg skal jo begynde selv og derfra inspirere andre. Vi har allerede startet såkaldte brunch-gudstjenester fem steder i Køge Bugt-området.
Det er en slags husmenigheder, hvor vi taler sammen omkring bordene. Det er en god måde, når alle deler deres erfaringer. Og det giver ny inspiration, at gudstjenesten ikke kun ledes af præsten.
Hvad er næste eksperiment?
– Det er cafékirker, hvor vi tænker kirke på cafeens præmisser. Det betyder, at vi lægger op til spørgsmål, som man kan snakke om omkring bordene. Der vil være ”et spirituelt hjørne”, hvor man kan gå hen og tænde et lys, bede en bøn, eller anmode om forbøn. Og så vil der være indslag i form af musik og indlæg.

Høre fra Gud – og handle på det

Endnu er eksperiment er Konf-X. Her samles konfirmanderne i små grupper et sted i byen – igen uden for kirkens mure – for at ”høre fra Gud, handle på det og være sammen om det”:
– Første samling snakker vi om et skriftsted. Anden samling går vi ud og praktiserer det. Og tredje samling samles alle grupperne og deler erfaringer.
Hvordan praktisere?
– Ved fx at gå ud og snakke med hjemløse, ved at gå i naturen og lytte til Gud eller ved at sælge småkager til fordel for et børnehjem i Nigeria.
Projekt Kirke på vej startede med Peter Tingleffs deltidsansættelse 1. januar og løber over fire år.
Hvad, håber du, er opnået til den tid?
– At det er blevet legitimt at tænke kirke på flere måder og stadig være en del af samme kirke. At evangeliet er blevet inkarneret på en ny måde. Og at det lærende netværk er i fuld funktion – for det tager tid at opbygge.