Frikirker samler ind til trængt befolkning i Sudan

Sudan deles i to den 9. juli. Kristne i nord vil flygte mod syd. Her vil International Aid Services (IAS)stå klar med udstyr til brøndboring i de mange nye flygtningelandsbyer, der uvægerligt vil opstå.IAS samler ind sammen med FrikirkeNet på Pinsekirkernes SommerCamp og Apostolsk Kirkes SommerCamp.
– Grunden er, at vi forudser en flygtningestrøm fra nord til syd på 1,5 millioner mennesker. Flere hundrede tusinde mennesker vil uundgåeligt kommer i nød, fortæller Torben Madsen, daglig leder af International Aid Services.
– Vores mål er at indsamle i alt 300.000 kr. Det vil give rent drikkevand til 6000 nye familier – ca. 50.000 mennesker – der skal genetablere sig.
/sl