Hvordan vi faktisk fik vores BIBEL

Spørgsmålet om bibelkanon får en sober behandling i ny bog.
For nogle år siden var der herhjemme en livlig debat om vores kultur-kanon, og det hele endte med, at der udgik en forordning fra ministeriet, at nu skulle der knæsættes og laves lister over det bedste inden for de forskellige kunstarter.Det hele var vist egentlig inspireret af en kræsen, amerikansk litteraturkritiker ved navn Harold Bloom.
Men kanon-diskussioner har man altid haft. De ældste af slagsen går helt tilbage til oldkirkens dage og afsluttedes formelt i år 367 med et påskebrev fra biskop Athanisius, der opregner Det Gamle og Det Ny Testamentes bøger. Alligevel dukker spørgsmålet om bibelkanon til stadighed op, og for de interesserede har Henrik Nymann Eriksen, der er forstander ved Luthersk Missionsforenings Højskole, skrevet denne sobre, fakta-fyldte gennemgang.

Historisk troværdig bevidnelse af Guds handling

Egentlig begyndte det hele ikke med bøger, men med begivenheder, skriver han. Disse begivenheder var udtryk for Guds indgriben og tilstedeværelse i historien på både Gamle og Ny Testamentes Tid:
”Disse begivenheder blev skrevet omhyggeligt ned med historisk nøjagtighed … Det er denne historisk troværdige bevidnelse af Guds handlinger i verden, som gav skrifterne deres høje status og anerkendelse i det jødiske folk og senere i den kristne kirke. Det var de bedste kilder til Guds åbenbaring i historien, og derfor blev de kanon i jødedommen og den kristne kirke” (s. 10).

Et faktafyldt trosdokument

Forfatterens udgangspunkt i kanon-debatten er, at Gud virkelig har talt til mennesker. Derfor er hans bog ikke bare en lærd, fodnote-rig gennemgang af emnet (det er den også), men den er måske lige så meget et tros-dokument. Det er en bog, der styrker troen – uden at den forfalder til missioneren. Det er en hårfin balance, men her lykkes den.
Af særligt interessante emner, der berøres, kan nævnes dels Ny Testamentes vidnesbyrd om det Gamles autoriserede skrifter, dels et afsnit om Luthers forhold til kanon-spørgsmålet.
Som allerede nævnt er bogen meget fakta-fyldt -”hvem har ment hvad, hvornår og hvorfor?” – derfor er det meget fint, at forfatteren løbende sammenfatter de enkelte afsnit. – Bogen afsluttes med en række old-kirkelige nøgleskrifter. Så kan man selv gå til kilderne. Også meget fint.

Henrik Nymann Eriksen:
Hvem skabte Bibelen? – Da kirken fik sin kanon
157 sider • 200 kr. • LogosMedia