Betragtninger over det gode i livet og nærværet

Livsglæde, skæve vinkler og appetit på livet. Udtryk der dækker godt over Erik Lindsøs livsbetragtninger. ”Ved at leve livet erfares det, men ved at elske livet forklares det.”
Gennem bogen Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder berører forfatteren emner som sorg, glæde, stilhed, tro, kærlighed, humor og begejstring. Grundstemningen bogen igennem er, at vi som mennesker må vælge at se livet som en gave med alle de facetter, der er knyttet til livet i almindelighed.
Fokus er at finde det gode i livet og i nærværet. Som overskriften til et af kapitlerne meget rammende siger det: ’Man skal tage imod de danse, man bliver budt op til’.
Erik Lindsø er højskolemand og travl foredragsholder. Jeg har aldrig selv haft fornøjelsen af at lægge øre til hans budskab, men efter at have læst bogen vil jeg tro, at stilen i foredragene og bogen ligner hinanden meget. Dermed siger jeg så, at sproget i bogen er meget talesprog, tenderende til ’sludrende’, og det gør den desværre lidt ensformig at komme igennem. Synd for budskabet, der peger på mange ganske væsentlige elementer, fortalt gennem anekdoter og små historier. Lindsø er meget optaget af digtekunst, både salmer og digte. Han citerer flittigt og beriger læseren med sine refleksioner, og som forfatteren udtrykker det, er det at læse et digt eller synge en sang ”som at tøve et øjeblik”.
Bogen er let læst, og målgruppen er bred, alene titlen i sig selv gør den interessant. Kapitlerne i bogen har ligeledes meget sigende overskrifter, der pirrer nysgerrigheden. Måske kunne det være en fin bog at have med i feriekufferten, idet den kan læses i mindre bidder, og man kan dykke ned, hvor man nu synes, det kunne være interessant at læse. Der er således ingen indholdsmæssig sammenhæng bogen igennem, men de enkelte afsnit indrammer i sig selv de forskellige temaer.

Erik Lindsø: Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder
228 sider
249 kr.
Kristelig Dagblads Forlag