De er ikke glemt af Gud

”Hvad i alverden er meningen?” går tæt på det at leve med kronisk sygdom og handicap.”Vov at tro og håbe på, at Gud ikke har glemt dig”, hedder det i efterordet i en ny bog om at leve med kronisk sygdom eller handicap.
Såvel kronisk sygdom som handicap griber voldsomt ind i livet, ofte med forringelse af livskvaliteten til følge. Så der kan nok være brug for opfordringen.
Bogen er redigeret af Lisbeth Riisager Henriksen og består af to hoveddele. Første del handler om den psykiske og sociale dimension og anden del om den åndelige dimension. Bogens enkelte kapitler er skrevet af højt kompetente folk inden for psykologi og teologi – og det bærer den bestemt præg af. Bogen oplyser om nogle af de almene eksistentielle problemstillinger og overvejelser, som let dukker op hos kronisk syge og handicappede og deres pårørende, og den sætter ord på en række af de religiøse spørgsmål og overvejelser, som let dukker op, når kroniske sygdomme og handicaps møder os.
Som far til et blindt barn, som min kone og jeg adopterede, og som er nummer 4 i en søskendeflok på 5, hvor de 4 øvrige er vores egne, og som en, der på mange måder gennem livet har haft tæt kontakt til handicappede mennesker, har det været velgørende at læse denne bog.
Der er mange spændende kapitler som ”Identitet, selvbillede og selvværd”, ”Afmagt og sorg”, ”Depression og sygelig selvfølelse”, ”At vokse op med kronisk sygdom eller handicap” og ”Parforholdets udfordringer”. Pladsen tillader ikke at gå nærmere ind på de enkelte afsnit, men jeg kan kun sige, at de hver for sig er værdifulde og giver svar på mange ting.
Jeg har især hæftet mig ved kapitlet ”Når Gud er tavs” af Leif Andersen, hvor han bl.a. beskriver en norsk kvinde og hendes umulige situation, der giver al mulig grund til at opleve, at Gud er tavs. Men Gud er ikke tavs. Han er der midt i lidelsen, ligesom han var der for Job midt i lidelsen – også når det kan være svært at se, føle og forstå.
Bogen henvender sig bredt. Til læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, psykologer samt andre, der er i berøring med kronisk syge eller handicappede mennesker og/eller deres pårørende. Men den er bestemt også relevant for ansatte i og omkring kirken, ikke mindst præster, der står i en sjælesørgerfunktion. Men bogen henvender sig ikke kun til fagpersoner, den kan bestemt også læses af en række af de mennesker, der selv er ramt af kronisk sygdom eller et handicap. Jeg finder bogen meget værdifuld.

Lisbeth Riisager
Henriksen (red.):
Hvad i alverden er
meningen?
– Om at leve med kronisk
sygdom og handicap
324 sider • 249 kr. • Unitas