Kirke vil genopdage Guds kraft

Kirken i Kulturcentret inviterer til Pinsekonference med workshops for hele familien den 10.-12. juni.
Pinsen markerer dagen, hvor Gud udgød Helligåndens kraft over de første disciple for ca. 2000 år siden.
Pinsen kom også til at g ve navn til en vækkelsesbevægelse, der oplevede Helligåndens udgydelse påny for ca. 100 år siden.
Nu vil en af pinsevækkelsens kirker, Kirken i Kulturcenteret, tilbage til rødderne. Derfor inviterer de til en Pinsekonference med temaet ”Genopdag Guds kraft”. På talerlisten er bl.a. Jeff Eggers og David Hudson, der begge fokuserer på det ”profetiske”, dvs. hvordan Gud taler til mennesker.
Lørdag eftermiddag er der workshops: Bønneløb for hele familien, samling for teenagere og fokus på ”den oversete Gud” ved en af kirkens præster, Mikael Laursen. Kirkens ny ledende præst Marianne Riis vil tale om ”Mit barns åndelige tros-udvikling”, og Michael Tangstad fra Køge Frikirke behandler emnet ”Hvordan leve med Helligåndens dimension i hverdagen”.