Pinsens gode nyheder

Hvad er det egentlig for noget, det med Helligånden? Det lyder så godt, men hvordan får man fat i det?
Sådan tænkte jeg, da jeg var ung og ny i de karismatiske kredse. Min erfaring er, at mange kristne går rundt og er i vildrede og mangler konkret undervisning.
Al den snak om Helligånden kan let blive lidt for abstrakt og poetisk. Så lad mig dele, hvad jeg har fundet frem til. Måske stemmer det med, hvad du har erfaret, eller måske kan det ligefrem hjælpe dig et skridt videre.
I min folkekirkelige tradition tror mange, at vi får Helligånden i barnedåben. Det skal jeg ikke afvise, men i så fald mister de fleste den åbenbart igen, fordi barnedåben ikke følges op med tro og kristendom i praksis.
Det ville i hvert fald være absurd at påstå, at alle døbte har Helligånden. Dåb uden tro er jo meningsløs.
Men når et menneske kommer til tro, kommer Gud via Helligånden og ”bor” i os.
Helligånden-i-os gør det muligt for os at forstå Guds sandheder. Helligånden åbner Bibelen, så den bliver levende og dynamisk. Vi bliver som ”født på ny”.
Og så gælder det om dagligt at blive fyldt af Helligånden gennem bøn, bibel og ægte åndsfyldt forkyndelse.
Pinsens første gode nyhed er, at vi ikke behøver at leve et halvhjertet kristenliv med kompromis og nederlag. Vi kan sejre over synd og fristelser. Ikke sådan, at vi bliver syndfri, men sådan, at vi vokser dag for dag til modenhed.
Helligånden-i-os gør det muligt at ville det gode.
Men der er mere endnu: Pinsens anden gode nyhed til bange kristne er kraften til tjeneste. Det er Helligånden-over-os. Vi kan få ny frimodighed til at vidne for vores tid og folk. Gud kan udruste os med nådegaver, så vi kommer til at fungere i hans kraft – og ikke bare i vores egen.
Hvordan får vi så den kraft? Ved at bede ærligt om den – i tro på, at Gud altid gerne os gode gaver. Og rent praktisk ved at tage imod forbøn med håndspålæggelse af åndsfyldte kristne. For gaverne er til fælles deling. Og hvis vi har fået en gave, så gælder det om at bruge den mest muligt.
Pinsens gode nyheder er, at vi ved Helligåndens kraft kan få livet til at lykkes på en ny og kreativ måde. Hvis vi tager imod.

Af redaktør Henri Nissen