Hjælp til at forstå bibelske gåder

Carsten Andreasen giver i sin bog Hvorfor striden? svar på flere af Bibelens uforklarlige spørgsmål, som man normalt ikke hører om.
Hvad siger man til en person, som tror på Gud, men har lært hele sit liv, at verden er millioner af år gammel? Bibelen siger, at Kain blev gift med en kvinde fra en anden slægt, men var der ikke kun Adams og Evas familier dengang?
Carsten Andreasen forklarer disse og andre mysterier ud fra en vinkel, man normalt ikke ville tænke over. Man kan beskrive bogen som en række prædikener, der er delt i tre dele. Han giver fortolkninger af flere vers ud fra en historisk baggrund. Han giver ikke svar, men anfører muligheder, hvor Bibelen giver plads til andre forklaringer.
Den første del handler om skabelse og forskellen mellem mennesker og dyr. I anden del skriver han om nådegaver og deres formål. Den sidste del består af flere temaer i forbindelse med det kristne budskab, som inkluderer bl.a. en historisk beskrivelse af Kains tegn, Langfredag, og Treenigheden.
Bogens højdepunkter handler om hans alternative svar til spørgsmålene i 1. Mosebog, Kains tegn på panden i forbindelse med korstegnet er meget interessant. Den indeholder også et verdenskort, tegnet med en cirkel omkring Edens have, og forskellige diagrammer om Adams og Evas slægt før syndfloden.
Hvorfor striden? er en bog, som skal læses med et åbent sind. Man er ikke nødt til at være enig i alt, hvad han har at sige, men den giver en anden vinkel på Bibelen, som kan være en hjælp til at forstå nogle af Bibelens mysterier. Det er en god bog for den, der vil uddybe sit kendskab til Bibelen.
Craig Deaton

Carsten Andreasen: Hvorfor striden?
– Teologiske smuler med en vis sammenhæng
96 sider • 128 kr. • Kahrius.dk