Frikirkenets sex- udspil vækker debat

Sidst i juni publicerede frikirkenets formand Tonny Jakobsen med flere et udspil omkring
Bibelens syn på sex og ægteskab. Et udspil som siden har været til debat på internettet.Med titlen ”Sammen i lyst nød” skrev Tonny Jakobsen, Jacob Viftrup og Claus Bækgaard fra Frikirkenets koordinationsgruppe i juni et udspil omkring ægteskab og sex i bibelsk perspektiv.
Det er ikke gået ubemærket hen. På hjemmesiden apologetik.dk debatterer Mika Ibarra Kaltoft og David Jakobsen og flere andre indholdet af udspillet.
”Sammen i lyst og nød” tager livtag med nogle af de vanskelige spørgsmål omkring ægteskab. De tre ledere kommer både med et bibelsk bud på holdningen til sex før ægteskabet, skilsmisse og gengifte, holdninger som gennem tiden har tradition for at skabe debat både i folke- og frikirkeregi.

Uenighed om klarheden

Det er især udtalelserne omkring sex før ægteskabet, som de to debattører på apologetik.dk er bekymrede over. I udspillet fra Frikirkenet står der:
– Vi kan ganske vist ikke finde en direkte formulering nogen steder i Bibelen, hvor der står, at man ikke må gå i seng med hinanden, før man bliver gift. I udspillet er denne sætning efterfulgt af en uddybning af, hvordan Bibelen indirekte advarer mod sex uden for ægteskabet.
I stedet mener David og Mika:
– Det rigtige ville være at sige: Da Bibelens advarsler mod utugt er så kraftige, og da Paulus synes at underforstå, at utugt simpelthen er sex uden for ægteskabet, så vil vi sige som Paulus, at hvis du brænder af begær, så gift dig for ikke at begå utugt, for ingen utugtige skal arve Guds rige.
Det er dog ikke alle på apolegetik.dk, som giver de to debattører ret i denne vurdering af sagen.