Tænk det gode

Da tragedien ramte Norge den 22. juli kom reaktioner fra hele verden. Der var opmuntring, medfølelse og mange rosende ord om Norges efterfølgende reaktioner.
Norge stod sammen som nation, lod sig ikke skræmme til mere overvågning og tillod ikke hadet at vokse som gensvar på uretfærdigheden. Det er al beundring værd. Rigtigt. Desværre kunne man læse flere danskere ytre, at de frygtede, at Danmark ikke ville reagere lige så beundringsværdigt i samme situation.
Vi kan aldrig vide, hvordan mennesker handler eller reagerer i forskellige situationer, men vores tro og forventning til vores omgivelser er med til at skabe det land, vi lever i. Når vi tror og forventer gode ting af hinanden, og husker at udtale disse gode tanker, ja, så velsigner vi. Omvendt er det, når vi udtaler negative forventninger om os selv eller andre. Så er det, som om disse er mere tilbøjelig til at ske.

Ordets evne til at skabe og velsigne ses fx også i frugten af det, som prædikes. Forman en menighed uge efter uge, fortæl dem hvad de burde gøre, eller hvad de burde gøre bedre. Det vil helt sikkert ikke give det ønskede resultat. Mellem linerne hører de budskabet. ”Jeg er ikke god nok, jeg gør ikke nok”. Resultatet er resignation. Bliver vi derimod fyldt godt op med ord om Guds kærlighed, at vi er værdifulde for ham og fulde af gode evner, så blomstrer vi og er faktisk af og til modtagelige for formaning.

John Arnott fra Toronto, som gæstede Sommercamp i Mariager, skriver i sin bog Tilgivelsens kraft, at 80 procent af vores tankevirksomhed er negativ. Vi bruger alt for meget tid på at lade tankerne kredse om det, vi er utilfredse med. Ting i vores kirke, vores job, utilfredshed over os selv, vores medmennekser osv. Det er selvfølgelig et valg at stoppe de negative tanker, for det kan hurtigt blive en vane at tænke negativt.

Vi kan i stedet gøre det til en vane at velsigne og takke for det, vi har. Se på mulighederne i de mennesker, der er omkring os. Vi kan tro på, at danskerne vil stå sammen, hvis tragedien skulle ramme. Og vi kan følge Bibelens opfordring til at bede for landets ledere såvel som vores åndelige ledere. Vores ord, udtalte forventninger og bønner gør faktisk en forskel.