Det guddommeliges hjerteslag

Rublevs treenighedsikon, som formentlig er den berømteste af alle ikoner, er grundlaget for Ann Perssons bog ”Kærlighedens cirkel”.Snart sagt alle kender Rublev, men ikke alle ved, de kender ham. Det er en status, han sikkert er godt tilfreds med. Mange ikon-malere lever på deres anonymitet.Rublev er død ca. 1430, men hvilket værk han efterlod! Specielt den berømte ikon, hvis afdækning af Treenighedens mysterium er gengivet utallige steder og kendt og elsket langt ud over den ortodokse kirkes geografiske rammer.

Ind i ikonens univers

I denne bog fortæller Ann Persson om sin egen betagelse af den. Det er en venligt-mild og stærkt personlig beretning om hendes åndelige dannelses- og opdagelsesrejse ind i ikonens univers, ikke alene Rublevs ikon, men også ikon-maleriets historie generelt, dets udbredelse og trange vilkår i perioden 726-842 (kejser Leo III af Byzans så – med 2 Mos 20,4 som udgangspunkt – ikonmaleriet som en afgudsdyrkelse). Vi hører også om genrens fornyede opblomstring frem til Peter den Stores tid (1672-1725).

Ikonens budskab

Vi kigger ikon-malerne over skulderen i det arbejde, der i bogstaveligste forstand opfattes som et kald: en formidling af det guddommeliges hjerteslag. Og vi er med forfatterinden og hendes veninde på tur til Rusland for at følge Rublevs ikon til dens oprindelsessted. Måske bærer ikonen direkte bud til vor egen tids stridbare verden. Den er udført på bestilling af Skt. Sergius, der var forvisset om, ”at det at dvæle ved Treenigheden ville standse al uenighed og splittelse, idet folk lod deres tanker dvæle ved den enhed, som eksisterer i Treenigheden” (s. 39).

Udgangspunkt for meditation

En lettilgængelig og anbefalelsesværdig introduktion til et interessant emne. Og mere end det, for hvis man vil have indblik i eller input til, hvordan ikoner kan være udgangspunkt for kristen bøn og meditation, er Ann Persson slet ikke noget dårligt sted at starte.
Bogens enkelte kapitler afsluttes hver især med nogle overvejelser til læserens eftertanke.

Ann Persson:
Kærlighedens cirkel – En refleksion over Rublevs treenighedsikon 109 sider
150 kr.
Lohse