Fremtiden lever i Århus Vest

Gellerup Kirke og Mission Afrika er medarrangør ved dialogmøder i Århus Vest. Mødeledere er antropolog Sami Saidana og forfatter Malene Fenger-Grøndahl.Møderne holdes 3. oktober, 15. november og 6. december i Globus 1, Gellerup. Temaerne er ”Børneliv i Aarhus V”, ”Verden set fra Aarhus V – unges perspektiver” og ”Lov og ret i Aarhus V”.
En præst og en imam indleder møderne med en kort betragtning om emnet ud fra deres religioner.
Møderne arrangeres i et samarbejde mellem kulturelle og religiøse foreninger i Aarhus og fire af folkekirkens sogne i Aarhus vest.