KDs 2020-plan: Ingen besparelser på de frie skoler

Kristendemokraterne vil slette besparelserne på de frie skoler. Det fremgår af KDs nye 2020-plan, hvor man regner med at annullere de nedskæringer, som sidste år ramte de frie skoler.
Finanslovsaftalen for 2011 sparer i alt 150 mio. kr. på efterskolerne og reducerer tilskuddet til de frie grundskoler med et procentpoint per år. Grundskolerne fik i 2010 et elevtilskud på 75 procent af, hvad en gennemsnitlig elev koster i folkeskolen. Tilskuddet reduceres, så det rammer 71 procent i 2014.
Det er de to besparelser, Kristendemokraterne vil annullere. Partiet vil også fjerne besparelserne på højskolerne.
Henri