Kirke og Frelsens Hær laver nyt kontaktcenter

Fra den 8. september leverer et team af frivillige fra Holbæk Frikirke mandskab til et nyt kontaktcenter i Frelsens Hærs lokaler på Jernbaneplads midt i Holbæk.
I et samarbejde mellem Holbæk Frikirke, der stiller med mandskab, og Frelsens Hær, der lægger lokaler til, er de frivillige nu klar til at tage imod borgere, der har brug for en særlig hjælp.
– Vi henvender os til dem, som føler sig ensomme, frustrerede, deprimerede, angste eller blot har brug for nogen at tale med, fortæller Laila Bojsen, der er teamleder for de 6 frivillige. Hun har erfaring med denne type arbejde fra tidligere engagement i kirkelige kontakt- og rådgivningscentre og har desuden en uddannelse som rådgiver inden for misbrugsområdet.
På centeret tilbydes rådgivning og støtte efter hjælp-til-selvhjælpsprincippet, for eksempel i forhold til kommune, læge mm. Samtidig arbejdes der med mulighed for afholdelse af 12-trinskurser for dem, der har afhængighedsproblematikker. Kontaktcenteret vil fremover holde åbent hver torsdag kl. 10-14 og kl. 18-22.