Nordisk bønnekonference på Færøerne

Sidst i september er det muligt at komme til bønnekonference på Færøerne. Alle fra de nordiske lande, Finland, Sverige, Norge, Island og Grønland er velkomne.
Bønnestævnet er arrangeret af en række menigheder og organisationer og programmet vil strække sig fra torsdag til søndag.
Arrangementet starter med en fest torsdag aften. Fredag morgen er der lovsang og bøn efterfulgt af formiddagskaffe og foredrag, hvor emnet bl.a. er Bedehus Danmark. Over middag vil der være yderligere bøn. Aftenen slutter med en tale af Tummas J. Om lørdagen skal repræsentanterne fra de nordiske lande fremlægge bønneemner efterfulgt af forbøn. Lørdagen slutter med en gudstjeneste. Om søndagen bliver der holdt møder og gudstjenester inden konferencen slutter med en bøn for Israel.