Fra Mændenes Hjem til Kofoeds Skole

Robert Olsen bliver fra første november forstander på Kofoeds Skole i København.Fra d. 1. november tiltræder Robert Olsen som forstander på Kofoeds Skole.

Robert Olsen

Robert Olsen afløser Jens Aage Bjørkøe, som efter 32 år på posten har valgt at gå på pension.

Istedgade og Nørrebro

Robert Olsen er ikke ukendt med socialt arbejde. I de seneste 18 år har han været forstander på Mændenes Hjem i Istedgade på Vesterbro i København. Herudover har han i perioder været konstitueret forstander for andre botilbud til hjemløse, blandt andet KFUM’s kollegium på Amager og Gaderummet på Nørrebro.
Robert Olsen er 51 år, gift og har to voksne børn.

Den rigtige mand

I Kofoeds Skoles bestyrelse ser formand Willy Eliasen frem til at arbejde sammen med Robert Olsen. – Arven efter Jens Aage Bjørkøe bliver tung at løfte, men i bestyrelsen er vi overbevist om, at Robert Olsen er den rigtige mand til opgaven, udtaler Willy Eliasen.
Kofoeds Skole blev grundlagt i 1928 som en skole, hvor arbejdsledige kunne soignere sig selv, arbejde i værksteder og deltage i undervisning. I dag har skolen afdelinger i Århus, Ålborg, Esbjerg og Åbenrå. Hertil har skolen i de seneste knap 20 år opbygget et netværk af søsterskoler i Øst- og Centraleuropa. Der er i dag ca. 20 skoler og projekter i ni lande, som arbejder ud fra de principper og den pædagogik, som er udviklet på Kofoeds Skole i København.