Fra Harboøre til Hovedstaden med håb og mening fra Gud

Kurt Kristensen skal være IM’s landsdelssekretær i Østdanmark.
Kurt Kristensen stopper på posten som forstander for Indre Missions bibelskole, Børkop Højskole, med udgangen af dette år. Derefter skal han være landsdelssekretær i Indre Mission med ansvar for Østdanmark.
Han var sognepræst i Harboøre, inden han for 8 år siden i juli 2003 blev forstander for Børkop Højskole. Og nu skal han bo på i København – nærmere bestemt Amager.

Håb og mening

Det er noget af et skift – Indre Mission står stærkt i Vestjylland og svagere i København. Hvad kan Indre Mission byde ind med?
– Håb og mening i tilværelsen. Når vi mennesker skræller overfladen af, er der ikke så stor forskel på, om vi kommer fra Harboøre eller København. Alle har brug for at høre Guds ord, og alle har brug for Guds kærlighed.
Kurt Kristensens opgave bliver personalepleje af indremissionærer, fritidsforkyndelse og volontører øst for Storebælt. Derudover vil han forkynde og undervise rundt omkring. Og naturligvis udleve sit kristenliv i det daglige.
– Der vil sikkert komme åbninger, vi ikke havde regnet med. Når mennesker står i en mangelsituation, både åndeligt og fysisk, vil de have behov for mening og håb i tilværelsen. Enten nøden er fysisk eller det, man kunne kalde eksistentiel. Det handler om at møde mennesker der, hvor de er, fastslår Kurt Kristensen.

Møde og lytte

I København er mange flerkulturelle, og Indre Mission har et stort arbejde blandt nydanskere. Hvad kan IM byde ind med?
– Der er brug for at se, at alle mennesker er skabt, og Gud har værdi. Og vise, at Kristus rækker ud til alle mennesker, uanset deres situation eller afstamning.
Vi skal tænke på, at når fremmede kommer her til landet, har de både åndelige og menneskelige behov. De skal lære et nyt sprog. I det internationale arbejde ud fra Betesda træder vi til med hjælp uden at spørge, om de er kristne eller muslimer eller noget helt andet. Det er vigtigt, at diakoni og teologi går hånd i hånd.
Nu skal du være konsulent for lokale missionærer. Hvad trækker du på?
– Det handler om at være en god lytter, så jeg sætter mig ind i, hvad der rører sig, hvilke udfordringer, de står over for, og hvad de forskellige har på hjerte. Dernæst trækker jeg på min erfaring som sognepræst og højskoleforstander, hvor det også handlede meget om personalepleje og rådgivning. Desuden kender jeg storbymiljøet fra min tid i Århus.

Elsker naturen

Kurt Kristensen er gift med Karen, og parret har tre voksne børn og to svigerbørn. Karen og Kurt skal bo på Amager – og det er heldigt. For Kurt elsker naturen.
– Den er der vist noget af, også på Amager, smiler han. – Jeg elsker naturen og glæder mig til at udforske den i Østdanmark.
Som landsdelssekretær vil han være Indre Missions hovedbestyrelses mand på stedet for at bakke alle lokale medarbejdere op.
Og metoden? Det er at møde dem, hvor de er – og lytte!