KFUM vil stadig troen

I det seneste organisationsblad spørger KFUM og KFUK sig selv, om de er ”Kristendom light”.Er KFUM og KFUK kristendom light?
Sådan spørger organisationen sig selv i det seneste nummer af bladet Markant. Udfordringen har talt med deres generalsekretær.

Sådan ser forsiden ud på Oktobernummeret af KFUM og KFUKs blad Markant. ”Gyldne hellige ringe – light” hedder produktet, som KFUM bruger til at ironisere over sig selv.

– Jeg synes ikke, vi er kristendom light. Jeg er ikke enig i, at vi ikke har så meget kristendom, hvis det er det, det handler om, for det afhænger af målestokken, fortæller Kirsten Lund Larsen, generalsekretær i KFUM og KFUK. Hun fortsætter:
– Vi har et kristent livssyn, og vi har en kristen tro, vi lægger bare den primære vægt på næstekærlighed, Guds kærlighed og på at skabe et åbent og rummeligt fællesskab. Jesus siger, at det ikke handler om at stille sig op på et gadehjørne, men om bønnen i lønkammeret, og sådan tænker vi.

Glade for KFUMs linie

I bladet Markant spørger redaktionen mange forskellige deltagere og ansvarlige i KFUMs arbejde, om de synes, at organisationen står for kristendom light. Det giver en bred vifte af svar. Der bliver både spurgt tilbage, om light måske er en sundere udgave af kristendom, men de adspurgte forholder sig også til problematikken. Langt de fleste er taknemmelige for KFUMs fokus på fællesskab og plads til alle og savner ikke mere offentlig tro, men en enkelt eller to kunne godt ønske sig, at forummet for at tale om det personlige trosliv blev styrket.

En historisk overvejelse

Kirsten Lund Larsen forestiller sig, at hele spørgsmålet om, hvorvidt KFUM er kristendom light, kommer helt tilbage fra organisationens begyndelse.
– Jeg tror, at det er en refleksion, som ønsker at beskæftige sig med vægtningen mellem den inderlige og meget frelsesorienterede kristendom, kontra den mere kulturåbne måde at beskæftige sig med kristendom på. Det er en spænding, som organisationen altid har skullet forholde sig til i kraft af spændingsfeltet mellem KFUM og Indre Mission. Her har KFUM altid haft mere fokus på at være et kristent fællesskab, som var i dialog med samtiden.
Samtidig med at Kirsten er glad for KFUMs kristendomssyn i dag, synes hun også, at der er en mulighed for, at der kan blive for lidt kristendom i organisationen.
– Vi vil jo gerne, at børn og unge, som kommer hos os, skal kunne snakke om livets store spørgsmål. De skal møde troen ved at mærke den, men de skal også høre om den, pointerer Kirsten Lund Larsen.