Frikirkenet tænker nyt

Der bliver færre og større Domino-blade og mindre kontingent for kirkerne, hvis alt går efter planen i frikirkenets omstrukturering.Selvom Frikirkenet kun har syv år på bagen, er organisationen klar til at give sig selv et hovedeftersyn.

Selvom frikirkenet blot er syv år gammelt er organisationen klar til at genevaluere sin rolle.

Der skal spares penge på Domino, og Frikirkenet skal være tydeligere omkring sit formål. Det er nogle af de store punkter i sammenslutningens hovedrengøring.
– Det var tid til at evaluere og omstrukturere, så vi prioriterer ressourcerne bedst muligt fremover, skriver koordinationsgruppen for frikirkenet.

Har været en succes

Koordinationsgruppen består i øjeblikket af Tonny Jacobsen (formand), Heidi Pugh, Hans Henrik Lund (sekretær), Jürgen Galonska, Lars Bo Olesen, Claus Bækgaard, Jacob Viftrup og Gert Bjørsted.
Frikirkenet blev grundlagt ud fra et ønske om at skabe en fælles frikirkeidentitet og at virke hensigtsmæssigt sammen på områder, hvor man står stærkere fælles end hver for sig. Og det mener koordinationsgruppen da også langt hen ad vejen er lykkedes. Alligevel er de opmærksomme på, at der i baglandet har været en oplevelse af, at frikirkenet var på vej til at blive et nyt kirkesamfund. En oplevelse, som koordinationsgruppen maner klart i jorden.

Skal spare

– Vi er ikke på vej til at skabe et nyt kirkesamfund, der erstatter de nuværende.
Det betyder, at frikirkenet vil beskære arbejds- og fokusområder, så fokus bliver på styrkerne i et netværksorienteret samarbejde.
Samtidig erkender de, at økonomien er blevet for stor i forhold til indtægterne, og da især medlemsbladet Domino er dyrt i drift er det her, kniven skal trækkes.
Det betyder, at Domino fra årsskiftet kun vil udkomme hveranden måned, men med 48 sider i modsætning til de nuværende 32. Samtidig vil bladet blive støvsuget for nyheder, som i stedet vil optræde på hjemmesiden domino-online.dk.
Frikirkenet ønsker, at denne omstrukturering omkring 2014 vil gøre medlemsskabet af netværket 15-20 pct. billigere for kirkerne.