Kirker i London oplever vækst

En rapport fra London stift, der hedder ”Another Capital Idea”, viser, at gaver til kirker og medlemskaber er steget i de sidste ti år, selvom der ikke er økonomisk vækst i samfundet.I tidsrummet mellem 2003 og 2010 er medlemskab og fremmøde i kirkerne steget fra 60.600 til 74.100. Forfatteren af rapporten fremhæver, at almindelig søndagsdeltagelse i kirkerne er steget med to procent, sandsynligvis fordi folk er blevet mere engageret ved blandt andet at støtte kirken økonomisk, og fordi de deltager mere i beslutningsprocesser end før.
Rapporten foreslår, at med henblik på at bevare og udbygge væksten må succesfulde kirker dele deres erfaringer med andre kirker i stiftet.
– Rapporten Another Capital Idea bestyrker os i, at vores arbejde for Kristus skaber god frugt blandt folk i London, siger Londons biskop, Dr. Richard Chartres, til Christian Today.