Kristent blindearbejde fylder 90

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde fejrer 90 år med åbent hus den 28. oktober.- De skal se Gud. Sådan lyder mottoet for Kristeligt Arbejde Blandt Blinde KABB, som i år kan fejre sit 90-års jubilæum.

Logoet: De skal se Gud – udtrykker på en stærk måde de blinde og seendes ligestilling overfor Gud. Ingen af os kan se Gud med det fysiske øje. Det kan vi kun med troens øje.

Kristeligt Arbejde Blandt Blinde blev startet 1. november 1921 af den blinde organist, Katrine Lassen. Da udsendte hun bladet Lysglimt, som har eksisteret lige siden. Det har blot fået navneforandring til Kristeligt Lydblad.

Fra punkt- til lydbøger

De første udgivelser udkom på punktskrift, senere blev det også udgivet på lyd på de medier, der var til rådighed. Først spolebånd, dernæst kassettebånd og i dag på CD i daisy-format.
Bladet i har årenes løb haft mange skiftende redaktører. I dag er Ole Blume redaktør.
I de første 15 år af organisationens levetid udkom der kun 3 bøger på punktskrift. Senere er produktion af bøger udvidet væsentligt.
I dag er udgivelse af lydbøger organisationens vigtigste arbejde. I 2010 blev der udgivet 94 bøger på lyd. Udlån af bøger foregår udelukkende på CD i daisy format.

Evangeliet til blinde og svagtsynede

Det er gratis at låne bøger på Kristeligt Lydbibliotek, som har til huse i Fredericia. Arbejdet ledes af en bestyrelse med flertal af blinde eller svagsynede. Lene Thorkildsen, som også er konsulent i Dansk Blindesamfund, er i dag formand for bestyrelsen.
Bestyrelsen har gennem alle årene arbejdet på at opfylde formålet med organisationen: at bringe det kristne evangelium til blinde og svagsynede.
Foruden udgivelse af Kristeligt Lydblad og bøger, som kommer fra de kristne forlag, afholdes der hvert år sommerstævne.
Organisationen drives ved hjælp af indsamlede midler, da der ikke ydes statsstøtte.
I anledning af organisationens 90 års fødselsdag indbydes til reception fredag den 28. oktober mellem kl. 14 og 17 på Kristeligt Lydbibliotek, Jernbanegade 19 A, Fredericia.