Ørkengudstjeneste – på Nørrebro

Ørkengudstjeneste og foredrag i Kristuskirken:
Forfatteren Peter Halldorf var med til at skabe ’rum til det hellige’.En kvinde lå på knæ og græd, da der for nylig var Ørken- gudstjeneste i Kristuskirken på Nørrebro i København.

– Det første Jesus sagde, da han mødte disciplene efter opstandelsen, var ”Tag imod Helligånden”, sagde Peter Halldorf, som har skrevet bøger om ørkenspiritualitet.

Kvinden var katolik, og det var første gang, hun var til ørkengudstjeneste i baptistkirken. Hun troede ikke, at man kunne opleve den helt dybe gudstjeneste her i Danmark. Det havde hun hidtil kun mødt i udlandet og under klosterophold, fortalte hun bagefter.
Baptistkirken var fyldt til gudstjenesten og det efterfølgende foredrag med pinsekirkepræst og forfatter Peter Halldorf.
Ordene i hans prædiken kom i slowmotion – en befriende kontrast til tidens ofte opskruede taletempo – og det skabte tid og rum til inderlighed. Og til hellighed.
Efter gudstjenesten var der en kort suppe-pause inden foredraget over emnet ”Gudstjenesten i himlen og på jorden”. Hvor præsten, der har skrevet bøger om ørkenspiritualitet, bl.a. talte om, hvor vigtigt det er at fejre gudstjeneste. På rette vis.
– Hvis man i 300-400 tallet havde spurgt kristne, hvad kirken er, havde de nok svaret ”Himlen på jorden”, sagde Peter Halldorf.
Men gudstjenestens sekularisering herhjemme kan gøre den til noget andet end himlen på jorden; til et spejl på den omgivende populær-kultur. Man kan fristes til at ligge under for rationalitetens og sentimentalitetens fristelser, advarede han.
Budskabet var, at gudstjenestens primære opgave ikke er at skabe et overfladisk velbefindende i menigheden.
– Vi fejrer Jesus Kristi opstandelse, understregede han.

Lys til hverdagen

– Når man fejrer noget, så kaster det lys over hverdagen. Hvis ikke vi fejrer Kristi opstandelse om søndagen, hvordan skal de andre dage så blive gennemlyst af opstandelsen?
– Det er dér, vi vokser i troen – i det hellige rum, hvor gudstjenesten fejres, sagde Peter Halldorf.
Han indflettede også et par ord om særligt udvalgte.
Når et menneske udvælges, sker det aldrig på bekostning af andre, som nogle måske kunne fristes til at tro. Det sker altid for de andres skyld, forklarede han.
Peter Halldorf talte også om Mysteriet og sagde bl.a.:
– Nadver er et måltid, der ikke hører til vores tidsalder…Helligånden overskrider rummet og tiden.
– ”Dette er min krop. Dette er mit blod”…hvis Jesus mener det, så findes der ingen hændelse, hvor vi i den grad kommer ind i hans fællesskab, pointerede han.

På strømpesokker

Ørkengudstjenesten, som startede herhjemme i påsken 2010, er inspireret af den koptiske kirke.
Den indeholder symboler fra oldkirken – bl.a. røgelse, levende lys og ikoner. Og har nadver som det absolut mest centrale.
Peter Halldorf er inspireret af gudstjenester i de urgamle klostre i den egyptiske ørken og i mødet med kirkens rige, liturgiske tradition.

Ønsket og formålet med Ørkengudstjenesten er sammensmeltning med Gud.
– Vi har skabt en tyk mur imellem den synlige og usynlige verden, men den er tyndere, end vi tror, sagde præsten.
Foredraget krævede til tider koncentration, fordi det både var på svensk og ikke lutter hverdagstale, så det var godt, at tempoet ikke var forceret, men langsomt og behageligt. Der var fred, lys og smil undervejs.
Ørkengudstjenesten er for alle – her deltager baptister, folkekirkefolk og katolikker. Og kristne fra Pinsekirken, Apostolske kirker, Det Danske Missionsforbund… Det foregår i Kristuskirken alle onsdage kl. 18 i lige uger. En ydmyg gestus: Mange deltager på strømpesokker.

Yderligere info: www.oerkengudstjenesten.dk


Artiklen fortsætter efter annoncen: