Egypten bekymrer Israel

I Israel er der megen bekymring over udfaldet af valget i Egypten. En valgsejr for Det Muslimske Broderskab ville indebære egyptisk afstandtagen fra Israel.
Meningerne er delte. Israelerne hylder på den ene side, at egypterne afholder demokratiske valg, men på den anden side er de bekymrede.
Israelerne er bekymrede over, hvor mange mandater de religiøse partier vil opnå, især Det muslimske Broderskab, idet en stor valgsejr for Broderskabet ville kunne indebære en egyptisk afstandtagen fra Israel – måske tilmed ophævelse af fredsaftalen mellem de to lande.
Det vil vare nogle måneder, før situationen er afklaret, idet valget finder sted i flere omgange.

Ingen sikker vinder

Det vigtigste ved valget, siger den israelske politiske kommentator Zvi Bar’el, er, at man ikke ved, hvem der vil vinde. Til forskel fra tidligere valg i Egypten er der intet ”herskende parti”, som altid var en sikker vinder.
– På mange måder – skriver Bar’el i bladet ”Ha-aretz” – ligner Egypten nu en nydannet stat, der prøver at udarbejde et kort over dets politiske styrker på en blank side. Dette kort vil afgøre statens karakter, parlamentets myndighed og den næste præsidents magtbeføjelser.

Fire store blokke

Bar’el skriver, at forskellige bevægelser og partier er delt op i fire store blokke:
1) Den nationale demokratiske Alliance for Egypten, som omfatter forskellige bevægelser fra Friheds- og Retfærdigheds-Partiet til venstrefløjssocialister.
2) Den islamiske blok, der inkluderer alle salafist-bevægelser, som ønsker at oprette en teokratisk stat. Denne blok har udtalt, at den vil samarbejde med Det muslimske Broderskab, men det er ikke klart, om Broderskabet ønsker at samarbejde med denne mere radikale gruppe.
3) Den tredje blok kalder sig selv ”Fuldendelsen af Revolutions-Alliancen”. Den er sammensat af de fleste protestbevægelser, der blev udviklet før og under revolutionen. Den omfatter især unge mennesker, som ventes at ville slutte sig til en af de andre blokke.
4) Blok nr. 4 omfatter sekulære og liberale partier, bl.a. Det frie egyptiske Parti, venstrepartiet Tagammu og socialdemokraterne.
Det er tvivlsomt, skriver Bar’el videre, om disse blokke vil forblive, som de har været hidtil, efterhånden som valgprocessen bevæger sig fremad, med to afstemningsrunder begyndende kort efter nytår.

Befolkningsrig stat

Egypten er stadig den mest befolkningsrige og indflydelsesrige stat i den arabiske verden. Det er et fattigt, underudviklet land, hvor tre ud af ti personer er analfabeter, og fire af ti tjener under to dollars om dagen.
Det er også et dybt konservativt samfund. 60 procent af alle egyptere siger i en meningsundersøgelse, at landets love skal følge Koranens lære, og 84 procent mener, at folk, der forlader islam, skal straffes med døden, mens 77 procent siger, at tyve skal piskes eller have deres hænder hugget af. 82 procent mener, at ægteskabsbrydere skal stenes.