Guds egen køreplan for fred

I sidste uge handlede kronikken om ti europæiske nationer, der erobrede verden over en perioden fra 1492 – 1940, som profereteret i Daniels Bog og Johannes Åbenbaring. Er profetien fra Bibelen om to nye nationer, som får endnu mere magt, også gået i opfyldelse? Læs her anden del af Stig Andersens kronik.
Både Daniel og Johannes forudsiger, at Dyret (tolkes som ti nationer, red.) skal blive efterfulgt af en anden supermagt.
Af Stig Andersen
Bibellærer og forfatter

Daniels Bog, 7.8:
Mens jeg så nøje på hornene, voksede der endnu et horn, et lille et, frem mellem de andre. Tre af de andre horn blev revet af, så det kunne få plads,
7.20 …det nye horn, der voksede frem… talte store ord, og … så større ud end de andre.

En ny europæisk nation, som skal blive større end alle de andre og som lader tre af de ti kolonimagter vige pladsen for sig. Også dette har allerede fundet sin opfyldelse i de forløbne århundreder, – et blik på et historisk kort viser hvordan:

USA opstod i kølvandet på Syvårskrigen – en verdensomspændende krig mellem England og Frankrig (1756-63).
Det begyndte med 13 britiske koloniers løsrivelse fra England i 1776; men allerede i 1850 havde den nye nation bredt sig helt til Stillehavet.
Spanien, Frankrig og England blev de tre nationer (horn), som måtte vige for det nye land, der i dag er verdens største ”europæiske” nation.
”…som så større ud end de andre.”
Daniel beretter videre, at dette lille horn vil indtage en førerrolle i forhold til de ti, og at Dyret som helhed vil følge det, – alt i alt en ganske nøjagtig beskrivelse af forholdet mellem USA og Europa.
Johannes Åbenbaring indeholder en lang række tilsvarende forudsigelser, som matcher efterkrigstidens begivenheder.

I dag er der fred blandt Europas nationer, hvilket er et af EU’s ædleste formål. Men det lå ikke i kortene før 1940. Ikke desto mindre er det forudsagt i Bibelen.

Johs. Åbenbaring:
13.11: Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam… (Nordamerika med dets to ”europæiske” nationer/horn).
13.12 Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne;
Efterkrigstiden har vist et USA (med Canada) der patruljerer verdenshavene og gør sin magt gældende overalt på kloden – som Europa gjorde før krigen, altså endnu en nøje opfyldelse af profetierne.
Johannes profeterede videre, at Dyret skal komme sig efter ”sværdhugget”:
13.12…det første dyr, det hvis banesår blev lægt.

Ved slutningen af 2. verdenskrig var Europa slået på alle fronter. Selv sejrherren England havde brugt så mange ressourcer på krigen, at det ikke formåede at holde sammen på det enorme imperium, det havde opbygget. Og der måtte som bekendt en økonomisk indsprøjtning til i form af Marshall-hjælpen for at bringe hele den slagne verdensdel på fode igen.
I dag er banesåret ved at være lægt. Der ånder fred blandt de europæiske nationer – det er et af EU’s ædleste formål – men alt dette lå ikke i kortene før 1940.
Men det var ikke desto mindre forudsagt i Bibelen, endda hele to steder om de ti horn/nationer: Kap 17.13: ”De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret.”
Kap 17.17 ”For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført.”
For netop de nationer, der før krigen var helt uforenelige, er afgivelsen af deres suverænitet til det fælles Europa nu blevet en proces, som ingen kan stoppe, uanset hvor mange folkeafstemninger, der bliver afholdt. Det vil ske, og det sker for øjnene af os!

De store overskrifter

Bibelens profetier ser alt i alt ud til at være verdenshistoriens helt store overskrifter, dem der beskriver de store linier, dvs. dækker længere tidsperioder, end vi er vant til fra nyhedsmedierne. Fx:
Europas verdensherredømme (1492-1945):
”… magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag.”
USA’s historie i store træk (1776 -….)
”der voksede endnu et horn frem mellem de andre, et lille et, …det nye horn talte store ord, og så større ud end de andre.”2. Verdenskrig (1940-45) – Europas fald:
”dyret, der fik sværdhugget.”
Efterkrigstidens Europa:
”dyret, hvis banesår blev lægt.”
USA i efterkrigstiden:
”Det udøver hele det første dyrs magt for dets øjne.”
– når blot man får placeret de vigtigste brikker rigtigt i puslespillet. Det er Europa og ikke Rom, der passer til signalementet af Dyret i Åbenba-ringen. Det er tilsvarende USA, og ikke som man traditionelt antager Paven, der er det lille horn.
Og derved begynder profetierne at give mening.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Billedet på væggen og et mærke på hånden

Når Johannes videre beretter, at alle mennesker en dag vil have et billede, som kan tale, ja så lyder det heller ikke som noget fra en fjern og ukendt fremtid. Sådan et har vi alle sammen hængende på vægge – ja ofte mere end et pr. husstand.
13.13 ”det …får ild til at falde fra himlen ned på jorden for øjnene af menneskene.”
Vi var mange, der så USA’s højteknologiske præcisionsbombninger af Irak på tv allerede under den første Golfkrig.
Johannes afslutter med en af de mest kendte bibelprofetier overhovedet:

Joh. Åbenbaring kap. 13

16. Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande,
17. så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal.
18. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666.

En anordning med Europas navn på, fastgjort til hvert enkelt menneske, som kan føre kontrol med pengenes bevægelse, og som skal blive indført over hele verden; lyder det som noget fjernt og urealistisk i vor tid?
Næ vel, for teknologien er klar. Der sidder allerede en chip i vore kæledyr og i vore bankkort, – og vi betaler i dag langt oftere helt uden brug af kontanter.
Begrundelserne for at ”indføre” denne teknologi synes også at være på plads.
Finanskrisen har vist, at der er et behov for en langt højere grad af fælles styring af bankverdenen, evt. noget i retning af en fælles global finansiel grundlov (eller valuta).
Og netop kontrollen med pengenes bevægelse synes at være den eneste måde, hvorpå man kan begrænse terrorismens omfang.
En mistænkt terrorist vil således afsløre sin tilstedeværelse, hvis blot han køber en cola!

Bibelens profetier beskriver ikke blot den forgangne verdenshistorie med en forbavsende nøjagtighed, men de passer også ganske godt på den tid, vi nu lever i. Så godt, at det måske er værd at overveje Bibelens egen påstand om, at den rummer intet mindre end drejebogen til den samlede verdenshistorie – Guds egen Køreplan for Fred.
Derved rokkes der ikke kun ved det kendte verdensbillede, men det giver os tillige en helt unik mulighed for selv at kaste et blik ind i fremtiden.
Hvad kommer der til at ske i Mellemøsten? Hvad med USA & Europa? Vil USA gå fallit, og vil Kina blive den dominerende supermagt fremover?
Er der grund til at være bange, eller kan man sove trygt? Vil det hele ende godt?
Alt dette giver profetierne os nemlig et fingerpeg om, – og der er tilsyneladende kun ganske få store verdensbegivenheder tilbage, som skal indtræffe, inden hele den fantastiske køreplan er fuldført, – med en varig fred på jorden som det vigtige slutresultat, vel at mærke.
Det er nemlig det, profetierne til syvende og sidst handler om: Guds store løfter til menneskeheden.


Artiklen fortsætter efter annoncen: