Israel forberedt på borgerkrig i Syrien

Både israelsk militær og grænsekontrol er forberedt på konsekvenser af krig i Syrien.
Opstanden mod Assad-styret har endnu ikke nået det israelsk-syriske grænseområde, men freden kan blive brudt når som helst. Det israelske militær har nu færdiggjort en beredskabsplan til brug, hvis situationen udvikler sig til en dramatisk borgerkrig.Ifølge udtalelser fra mange forskellige sider er præsident Bashar Assads dage talte, og det israelske militær forudser, at tumulterne vil brede sig til grænseområdet, og at der vil opstå ekstreme scenarier med syriske flygtninge, som vil søge asyl i Israel – af alle steder.
– Assad kæmper for sit liv og sit styre, siger en israelsk militær talsmand.
Der har været flere protestdemonstrationer på Israel-siden af grænsen, i den rusiske landsby Majdal Shams, hvor størstedelen af indbyggerne er pro-Assad.

Massivt hæropbud

Israelske efterretningskilder oplyser, at den syriske hær ved grænsen hverken er blevet forøget eller formindsket i de sidste uger, men at det syriske militær har ”en massiv tilstedeværelse” i området, og at man ikke kan udelukke, at de blodige uroligheder vil nå frem til landsbyer i grænseområdet.
– Man kan måske forvente, at syriske flygtninge vil prøve at storme over grænsen og anmode om politisk asyl, ligesom det er sket ved den tyrkisk-syriske og den jordansk-syriske grænse, siger en israelsk kilde. Flygtninge fra Syrien vil formentlig kunne opnå midlertidigt ly i Israel.

Høje vagttårne

I lyset af disse overvejelser er det israelske militær ved at afslutte opførelsen af en række forsvarsanlæg ved grænsen til Syrien, omfattende nye minefelter, dybe tunneller og et nyt ståltrådshegn. Blandt nye israelske anlæg er høje vagttårne.

Militær forberedt

Det israelske militær ved grænsen er forberedt på nye protestdemonstrationer af palæstinensiske flygtninge, der lever i Syrien og Libanon. Militærets observationssystem er rettet mod syriske byer og køretøjer, der nærmer sig grænsen. De israelske styrker ved grænsen kan modtage tidlige advarsler, før der er en massebevægelse mod grænsehegnet.
Der er blevet afholdt mange øvelser, som simulerer forskellige ekstreme scenarier, heriblandt skydning under en grænseprotest og forsøg på at kidnappe en israelsk soldat.