Danske Kirkers Råd advarer mod at fratage vielsesret

En kirke skal beholde retten til at vie, selvom den ikke vil vie homoseksuelle, mener Danske Kirkers Råd. Alt andet vil være både diskriminerende og et angreb på religionsfriheden, advarer rådet.
Udtalelsen kommer, efter det i debatten om homoseksuelle vielser har været diskuteret, hvorvidt andre trossamfund skulle fratages retten til at vie, såfremt de nægtede at vie homoseksuelle par.
Danske Kirkers Råd opfordrer i stedet til, at man beholder den nuværende ’trefløjede model’, hvor danskerne kan vies med borgerlig gyldighed enten på rådhuset, i folkekirken eller i frikirker.
Rådet ser det som en stor styrke, at danskerne ikke kun kan vies af folkekirkelige præster, men også af andre trossamfund.
Danske Kirkers Råd samler repræsentanter for 16 kristne kirker, herunder Den danske Folkekirke, Den katolske Kirke og 14 frikirker.