Kirkegængere har lavere blodtryk

Norske forskere har fundet en sammenhæng mellem kirkegang og lavere blodtryk i en ny helbredsundersøgelse foretaget i Nord-Trøndelag.
– Studiet, som er den første af sin slags i Skandinavien, viste, at jo oftere undersøgelsesgruppen gik i kirke, jo lavere var deres blodtryk, selv når det blev kontrolleret for en række andre mulige forklaringsfaktorer, fortæller stipendiat Torgeir Sørensen ved Menighedsfakultetet og Religionspsykologisk center i Norge.

Sammenhæng imellem tro og helbred

– Amerikansk forskning har tidligere offentliggjort undersøgelser, der påpeger, at der er en sammenhæng imellem tro og helbred, fortæller Torgeir.
Man kan dog ikke helt sammenligne disse undersøgelser, da den religiøse kontekst er meget forskellig fra den skandinaviske, og dermed kan de ikke helt bevise, at der er en klar sammenhæng mellem kirkegang og blodtrykket.
– Men det er påfaldende, at resultat næsten er identisk med andre lignende undersøgelser fra USA, fortæller Torgeir.

Hønen eller ægget

– Siden det kun er et gennemsnitsstudie, er det ikke muligt at sige, om det var helbredstilstanden, som påvirkede den religiøse aktivitet, eller om det var den religiøse aktivitet, som påvirkede helbredstilstanden, siger studiets medforfatter, professor Jostein Holmen ved Det medicinske fakultet ved Norges Teknisk-naturvidenskabelige universitet og fortsætter:
– Gennemsnitsstudier siger kun noget om en gruppe mennesker på et bestemt tidspunkt, men de fortæller ingenting om årsagerne.
Tidligere Helbredsundersøgelser i Nord-Trøndelag (HUNT-studier) har vist positiv sammenhæng mellem humor og helbred, og mellem kulturdeltagelse og helbred.
– Det ser altså ud til, at de livssynsdata, vi har fået registreret i HUNT, faktisk er relevante for helbredet, og dette er interessant i sig selv, siger Holmen.
Pia