Teolkursus om at være missionerende kirke

Menighedsfakultetet henter inspiration fra både oldkirken og nutiden i sit teolkursus for præster og andre kirkeligt engagerede den 17.-19. januar 2012.
Den kristne kirke i Danmark står over for store udfordringer, som kræver, at kristne drøfter, hvordan kirken må forstå sig selv, sin relation til resten af samfundet og sin mission.
Derfor inviterer Menighedsfakultetet præster, teologer og andre interesserede til Teolkursus 2012, der har temaet ”Missional kirke i Danmark”. Det handler om at formidle evangeliet på en relevant måde til samtiden.
Kurset vil gennem bibeltimer, foredrag og workshops præsentere vigtige bidrag, der kan ”hjælpe kirken til at være tro mod Gud og hans mission”. De tre kursusdage fokuserer på hvert sit centrale oldkirkelige kendetegn, som på hver sin måde bidrager til kirkens mission i verden:
– koinonia (kirken som fællesskab)
– diakonia (kirken som tjener)
– kerygma (kirken som profet)
Hovedtalere er sognepræst Niels Jørn Fogh fra Herlev, lektor Jakob Engberg fra Aarhus Universitet og frimenighedspræst Martin Cave fra Stavanger.
Pia