Kirke skifter navn

Frimenigheden Oasefællesskabet, der blev grundlagt i 1999, ændrede 1. januar navnet til Silkeborg Oasekirke.
Samtidig med navneskiftet har kirken også fået et nyt logo og et slogan, der i al sin enkelthed lyder: fyldt af liv. Logoet er lavet af grafikeren Merete Heldt, og sloganet er blevet til gennem en længere proces, hvor kirkens medlemmer også er blevet spurgt til råds.
”Vi skifter navn, logo og slogan, fordi vi gerne vil signalere, hvad vi står for, og hvad vi gerne vil invitere folk til at opleve: en levende kirke, der ønsker at fortælle om Gud på en måde, som giver mening for helt almindelige mennesker i dag, og hvor der er plads til alle, både store og små,” siger kirkens præst Ruben Dalsgaard.
Pia