Dansk Bibel-Institut lancerer ny uddannelse i teologi og mission

Et nyt samarbejde med ’Fjellhaug internasjonale Høgskole’ i Norge gør det muligt for DBI
at tilbyde en ’bibeltro’ bachelor-uddanelse allerede fra efteråret.Dansk Bibel-Institut (DBI) har indgået en samarbejdsaftale med Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH). Den betyder, at DBI fra 1. september kan udbyde en ny bacheloruddannelse i teologi og mission.

Dansk Bibel-Institut har til huse i en baggård i Frederiksborggade 1 midt i København.

Uddannelsen er kvalitetssikret af det norske akkrediteringsorgan, NOKUT.
Det betyder, at en bestået eksamen på den nye bacheloruddannelse er adgangsgivende til master- og kandidatstudier i både Danmark og i udlandet.

Fra Wales til Norge

Dansk Bibel-Institut har ellers siden 2007 haft en samarbejdsaftale med University of Wales.
Men i maj 2010 blev Dansk Bibel-Institut informeret om, at der med virkning fra 2013 ville ske væsentlige ændringer i aftalen.
Derfor besluttede DBI at ophæve aftalen og i stedet samarbejde med normændene.

Ikke bibel-kritisk

Når DBI må gå til udlandet for at få sin uddannelse godkendt, skyldes det modstand fra ledelserne på de hjemlige teologiske fakulteter.
DBI i København er ligesom Menighedsfakultetet i Århus opstået i protest imod den bibel-kritiske undervisning på universiteterne.
DBI og MF ønsker at undervise med respekt for Bibelen som troværdig og som norm for den kristne tro og lære.
Begge uddannelsessteder har oplevet et stigende antal studerende.

Norsk universitetet

Fjellhaug internasjonale Høgskole (FiH) er et universitet og ikke en højskole i dansk forstand.
FIH ejes af ét af Europas største missionsselskaber, Norsk Luthersk Misjonssamband, der i 150 år har virket i Norge og en lang række lande.
Fjellhaug Skole blev allerede oprettet i 1898 med en etårig bibelskole og en flerårig missionæruddannelse. I 2002 tog man skridtet til at etablere en akademisk anerkendt uddannelse, og siden 2005 har FiH fungeret som et privat universitet med en masteruddannelse i teologi og mission.
Det er denne uddannelsesinstitution, som nu får en afdeling i Danmark med Dansk Bibel-Instituts lærerstab som undervisere.

To uddannelser

DBI vil nu kunne tilbyde en akkrediteret bacheloruddannelse i teologi og mission med mulighed for at sammensætte en række teologiske, pædagogiske og missionale fag efter interesse og behov.
Desuden tilbyder DBI en åben uddannelse i kristendom, som appellerer til flere faggrupper. Her kan man i løbet af 1 år tage et bredt udvalg af teologiske, pædagogiske og missionale fag. Enten som fuldtidsstudium, deltidsstudium eller som enkeltfag.

Billigere

DBI håber, at den nye uddannelse bliver så meget billigere, at det bliver muligt at tilbyde kommende studenter en kompensation for, at de ikke modtager SU. Samtidig håber man, at de danske myndigheder ændrer praksis og ikke forskelsbehandler sekulære og konfessionelle universiteter.
DBI vil skaffe pengene gennem gaver fra baglandet.


Artiklen fortsætter efter annoncen: