Nyt layout

Den 1. februar udkom Bibelselskabets blad ”Bibelen og verden” med et helt nyt layout.

På forsiden ses en massai-pige fra Kenya. Bladet udkommer hvert kvartal.

Det er arkitekt Ole Munk, der har designet. Det er også ham, som i 2003 forsynede de nye salmebøger med ti små vignetter af domkirkerne. Ole Munk er også anmelder i fagbladet Journalisten, hvor han vurderer medie-verdenens produkter.