Ordet var Gud – og vi er ord …

Den meget læsende og reflekterende sognepræst i Vær ved Horsens Gudmund Rask Pedersen fortsætter med Jeg har ladet mig fortælle … sin kristeligt-litterære odysse.
Det er den fjerde bog, han får udgivet om ”Litteratur & kristendom”, og denne gang er ”odysseen” blevet til en rejse gennem livet; bogen består nemlig af fire dele: Barndom, Ungdom, Voksenliv og Alderdom. Hver af disse fire dele består igen af fire dele: Livshistorie (beretninger fra forfatterens eget liv), Bibelhistorie (genfortælling af bibelsk beretning), Bogskabet og Kirkeskibet (personlige referater og refleksioner over romaner mm., som har haft betydning for ham – som menneske hhv. kristen; han henviser selv her til det grundtvigske Menneske først – kristen så).
Det er for så vidt meget godt og interessant nok for en, der deler forfatterens passion for skønlitteratur (og film), men når fortællingen bliver det bærende, og vi nærmest får vores identitet i kraft af de ord, vi lader os blive mødt med, er vi ovre i noget, der ikke holder i længden, i evighedsperspektivet. Gudmund Rask Pedersen må betegnes som stor ”fan” af den retning, der går under betegnelsen narrativ teologi (”fortællingsteologi”), som gør Bibelen til en ualmindelig samling af fortællinger mere end realiteter – og så kan selv nok så mange ord alene ikke redde nogen.
NJV

Gudmund Rask Pedersen:
Jeg har ladet mig fortælle …
207 sider • 249 kr.
Aros