Urhistorien psykologiseret

Lene Højholt er cand. mag. i kristendomskundskab, kunsthistorie og psykologi og sognepræst i Grenå, og hun har en speciel interesse i kristen – eller måske snarere ”nyreligiøs” (?) – spiritualitet.
Hun har skrevet en bog, hvori hun funderer over, hvad der er det psykologiske indhold af den første halvdel af 1 Mosebog, dvs. fra skabelsen og frem til og med Abraham. I indledningen redegør hun for den metode, hun bruger i sin tolkning af teksten, en metode, der kaldes ”den tropologiske tydning” – hun skriver: ”Den tropologiske tydning handler om sjælelivet eller om moralen; ordet ’tropos’ betyder ’drejning’, og i denne læsning ’drejes’ perspektivet fra det ydre til det indre. Formålet er at finde den indre sjælelige parallel til teksten eller billedet og derigennem få vejledning til dybere livsforståelse og efterføgende handling.”
Om den tekst, hun tyder, skriver hun, at den er ”i mytologisk form en fortælling om menneskers erfaringer med livet og verden” – og på det grundlag kan man godt psykologisere, men det er nogle ”sjove” ting, hun finder frem til, eksempelvis er Kain og Abel to sider af samme person, og når Kain slår Abel ihjel, skal det forstås sådan, at det ”jordiske” i mennesket slår det åndelige, gudssøgende ihjel. – Vil man have noget psykologi på et symbolsk-bibelsk grundlag, kan den være interessant – ellers skal man ikke bruge tid og penge på den.
NJV

Lene Højholt:
At blive menneske
– Meditativ fordybelse i den bibelske urfortælling
199 sider • 50 kr.
Borgen