En alvorlig advarsel

Erfaren mand er god at gæste, siger et gammelt ord. Om forfatteren til denne bog oplyses, at han har mere end 40 års studier af Bibelen bag sig, er tidligere praktiserende læge og her skriver con amore om de sidste tider og antisemitismens rødder.
Han har lært hebraisk for at kunne lodde dybden i dette sprog, hvor det samme ord kan have flere betydninger. Det kommer læseren til gode i denne lille, men indholdsrige bog, der kan betegnes som en koncentreret frelsesplan med en særlig uddybelse af vor egen tidsalder, som han er overbevist om er den sidste tid for vor gamle jord.

Baggrund for antisemitisme

Frelseshistorien er før behandlet i utallige bøger, men her får man flere skarpe iagttagelser, der åbner nye perspektiver. Guds løfte til mennesket efter syndefaldet lyder som bekendt, at kvindens sæd skal knuse slangens hoved. Her nævnes intet om en mands medvirken, og heri ser Fanøe den første forudsigelse om Marias jomfrufødsel af Jesus.
Videre går det med patriarkernes og Israels brogede historie frem til Nye Testamente med uddybning af blodets vigtighed for enhver form for soning, formålet med det lille jødiske folks udvælgelse og den deraf udsprungne antisemitisme.
Bortrykkelsen og Jesu genkomst, som han selv Skærtorsdag aften stiller disciplene i udsigt, gennemgås grundigt med påpegning af, at den foregår i to etaper: Første gang usynlig for verden, når alle de gennem århundreder hensovede samt nulevende kristne kaldes hjem ved lyden af ”den sidste basun” – anden gang synlig for verden 3½ år senere, når Kristus i sin vældige majestæt vender tilbage til Oliebjerget som forudsagt af englen ved hans himmelfart. Han redder sit folk i den 11. time, da nationen er på nippet til at blive udslettet af den vældige hær fra mange nationer, som Antikrist har mobiliseret, og jøderne omsider erkender ham som Messias, så hele nationen genfødes på én eneste dag.
Den såkaldte erstatningsteologi har siden Luthers dage været doceret som en bibelsk sandhed på de teologiske fakulteter, men her vises med udførlige citater, hvor hjemløs den er i Skriften. Bygger man sit Israelssyn på den, bliver hele huset skævt, og man mister forståelsen for de største profetier over det jødiske folk med verdensomfattende virkninger, der endnu står tilbage at opfyldes.

På vej mod de sidste tider

Åbenbaringsbogen, det mest gådefulde skrift i Bibelen, er af en kendt dansk teolog blevet affejet som ”en syg feberfantasi”, men den har dog været utalte generationers store trøstebog, når forfølgelser og lidelser plagede dem. Fanøe gennemgår dens hovedpunkter på en overskuelig og letforståelig måde, men erkender også, at ingen helt kan udlægge dens komplicerede og dramatiske billedtale.
Henset til disse dages truende udsigt til et fuldstændigt sammenbrud af verdensøkonomien bliver forestillingen om en superman, der med fast hånd overtager styret og banker alle på plads, mere end sandsynlig – og han vil komme, når scenen er klar: Antikrist gennemfører en kontrolmærkning af alle mennesker gennem en mikrochip, Dyrets mærke, der har flere milliarder kombinationer og kan indlægges under huden i håndens overflade, hvor batteriet holdes opladet af legemets varme.
Fanøes bog er tænkt som en alvorlig advarsel til vor tid, som alle kristne bør lytte til – men vil den blive hørt?

Erik Fanøe:
Fra evighed til evighed
– Antisemitismens Rod og De sidste Tider
102 sider
145 kr.
Forlaget
Ova