Teologi for fodfolk

Den svenske biskop Martin Lind tager i en bog om pilgrimsteologi afsæt i en sammenligning af menneskelivet med pilgrimsrejsen.Er det virkelig sandt, som skrevet står hos den gamle digter, at det “at rejse er at leve”? I så fald åbner udsagnet for en række interessante tolkninger af rejsen som begreb, der rækker langt ud over turistbranchens både snævre og stereotype syn på sagen.
Mange har jo ingen problemer med at definere den rent fysiske ramme: “Turen gik til Rom, og vinen kostede kun 40 kr. i timen. Og jo, vi var også lige omkring katakomberne”. – Men er det tænkeligt, at rejsen også kan have et dybere aspekt, ja ligefrem åndeligt?
Derom handler denne bog af Martin Lind, der med udgangspunkt i sammenligningen af menneskelivet med pilgrimsrejsen forsøger at skrive sig ind på en egentlig pilgrims-teologi. Bogen er forsynet med et begejstret forord af biskop Kjeld Holm, og ellers er det pilgrimspræst Elisabeth Lidell, der har forestået udgivelsen. Et sikkert valg!
Bogen er karakteriseret ved stor livs-appetit og stort samfunds-engagement. Biskop Martin Lind er nemlig såkaldt erfarings-teolog, og han tager Ordets Salt til efterretning: det er til hver en tid nødvendigt, at kirken tør vove at være samfundskritisk. Han refererer her bl.a. til tyske Dietrich Bonhoeffer, der måtte lade livet for sine knubbede ord om det nazistiske volds-herredømme.
Han ser det som en af pilgrimsvandringens store overskrifter, at den ”holder mennesker sammen” og minder os om, at vore liv er hellige. – I otte korte, men tankerige afsnit belyses bl.a. pilgrimsvandringens forhold til troen på én Gud, til livet som en gave, til selverkendelse, til skaberværket, til vor egen skrøbelighed.
En lille, handy bog til rejsetasken.

Martin Lind:
Salt, brød & vin
116 sider • 179 kr. • Alfa