Stor fokus på sex-sager men hvad med ofrene?

Rebildsagen – Amagermanden. Dækningen af retssager om sexovergreb fjerner fokus fra ofrenes livsvarige traumer. Det mener man i landsorganisationen KRIS, der hjælper ofre for incest og sexovergreb.

Pastor Mogens Svendsen er formand for KRIS.

Medierne dækker massivt sagen om en familie i Rebild, hvor en far er tiltalt for seksuelt misbrug af sine børn.
Medierne henviser til anklagerens krav om forvaringsdom, men i meget lille grad fortælles om ofrenes smertefulde traumer, mener KRIS.
Det samme skete, da der faldt dom i sagen om Amagermanden. Pressen havde nogle få korte bemærkninger fx at ofrene græd af lettelse, mens de omfavnede hinanden.
– Hvor mange tænker over, hvad det allerede har kostet ofrene af lidelse og smerte, og hvad det fremover vil komme til at koste? spørger KRIS.
– Uden kvalificeret hjælp må ofrene se frem til livsvarigt at skulle lide smertefuldt under en lang række senfølger af disse overgreb, siger Mogens Svendsen, formand for KRIS.

”Porno fører til vold”

I pressen har der været udtalelser om, at ”der ikke er flere sexovergreb i dag end før, men at der blot er mere fokus på emnet i dag”.
Men det holder ikke vand, siger Mogens Svendsen.
– Vores erfaringen er, at pornografien har en så stærk indflydelse på mennesker, at det medfører en øget voldelig seksuel adfærd. Og her tænkes på alle former for porno.

Kristen forening

KRIS er en kristen forening og forbogstaverne står for Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte.
For at hjælpe ofrene ud af deres traumer benytter man også troen som en ressouce.
KRIS har siden 1991 arbejdet med at rådgive og hjælpe seksuelt misbrugte og deres nærmeste.
– Helbredelses-processen kan strække sig over lang tid. Vore terapeuter opøves i en udvidet form for empati og respekt, siger Mogens Svendsen.
– Målet er, at den misbrugte får dybtgående lægedom og kommer så langt i helbredelsesprocessen, at de selv kan fortsætte genoprettelsesprocessen på egen hånd.

Læs mere her