Treenigheden er vores kristne tros DNA

Men vi burde som kristne reflektere mere over, hvad vi egentlig mener med treenigheden. Og være mere omhyggelige med, hvordan vi kommunikerer til muslimer, siger islam-ekspert.
Missionsorganisationen Bible Missiology anklager Wycliffe Bibeloversættere for at erstatte begreberne Gud Fader og Gud Søn med mere neutrale begreber i oversættelser til muslimske sproggrupper.

– For mig at se er der ingen grund til at udelade far-søn terminologien i bibeloversættelser til muslimske grupper, siger Mogens Mogensen.

Wycliffe Bibeloversættere valgte derfor i forrige uge at sætte alle planlagte udgivelser verden over på stand-by.
Wycliffe går kun videre med udgivelser, hvor det kan afvises, at oversættelsen har omskrevet betegnelserne Gud Fader og Guds Søn.
Kritikken gælder nogle bibeloversættelser til arabisk og bengali. I nogle tilfælde blev Guds Søn konsekvent oversat ”Guds Messias” og Gud Fader blev fx oversat som ”Vogteren”, et udtryk, der er kendt fra islam.
Wycliffe Bibeloversættere afviser dog kritikken. Men indrømmer, at radio-dramaet ”Profeternes Liv” fra midt i 90’erne indeholdt de ændrede familie-begreber. Siden da er udgivelsen blevet trukket tilbage og vil først blive genudgivet efter en revision.

Andet Guds-billede?

Bible Missiology mener, at fjernelse af begreberne Far og Søn fra Bibelen berører noget meget vigtigt i hele guds-billedet. Bibelens Gud skal kendes som den, han er, i familie-relationens begreber. Han er den evige, kærlige Gud Fader, Søn og Helligånd, siger organisationen.
Det var ikke muligt at få en kommentar fra Wycliffe Danmarks leder Søren Bladt.
Men Udfordringen har spurgt Ph.D. Mogens Mogensen. Han har selv arbejdet som missionær blandt muslimer i Nigeria og hans doktordisputats handler netop om muslimers omvendelse.

Er afsender eller modtager i fokus?

– Er det nødvendigt at nedtone nogle kristne sandheder i starten, når man forkynder for muslimer?
– Nej, tværtimod, siger Mogens Mogensen.
– Men det er nødvendigt, at være omhyggelig med, hvordan man kommunikerer de kristne sandheder, siger han.
– Her kan man skelne mellem en afsender-orienteret og en modtager-orienteret kommunikation.
I en afsender-orienteret kommunikation lægger man vægt på at få sagt det hele helt rigtigt, sådan som man selv forstår det.
Men i en modtager-orienteret kommunikation, fokuserer man på, ikke hvad afsenderen mener, han eller hun har sagt, men på, hvad modtageren har hørt og forstået.
Altså, det afgørende er at kommunikere på en sådan måde og med sådanne ord og billeder og forklaringer, så modtageren på trods af sin anderledes kulturelle og religiøse baggrund får den tilsigtede kristne forståelse.

Undgå ”blasfemiske” formuleringer

– Hvorfor føler muslimer sig stødt over talen om Gud som Jesu Kristi Far?
– Muslimer misforstår ofte Bibelens tale og kristnes forkyndelse af Jesus som Guds søn, bl.a. pga. af nogle udsagn i Koranen, hvor der tages kraftigt afstand fra, at Gud skulle have en søn.
Det første problem er, at muslimer ofte forstår kristnes tale om Guds søn, som om Gud skulle have haft samkvem med Maria, hvorefter Jesus var blevet født.
Det ville jo også efter kristen forståelse være det rene blasfemi.
Derfor må kristne kommunikatorer gøre sig umage med at forklare, hvad det i stedet betyder, at Jesus er Guds søn.
Det er her, at det kan være relevant at inddrage andre af Bibelens billeder om Jesu forhold til Gud, fx at Jesus er Guds Ord.
For os kristne er pointen, at vi i mennesket Jesus Kristus møder Gud (altså inkarnationen).

Gud er én – og tre

– Det andet problem er, at talen om Jesus som Guds søn hænger sammen med kristnes tro på en treenig Gud.
For muslimer kan det let misforstås som om kristne tror på tre Guder, nemlig Gud vor skaber, Jesus Kristus og Helligånden.
Den største synd i islam er at sætte noget op ved siden af Gud (shirk).
Derfor er det vigtigt, at kristne taler om troen på den treenige Gud på en sådan måde, at det ikke underminerer vores tro på Guds énhed. At der kun er én Gud, som også jøder og muslimer hævder.

Gud er også frelser

– For os kristne er pointen, at vi ikke kun møder Gud som vor skaber og den, som vi på den yderste dag skal stå til regnskab overfor, men også som vor frelser.
Jesus Kristus er Gud-mennesket, der på korset døde for vore synder og ved sin opstandelse blev godtgjort at være netop Guds søn. Og her og nu møder vi Gud som nærværende ved Helligånden, forklarer Mogens Mogensen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud som far

– Det tredje problem med talen om Gud som Jesu far og dermed også som vor far, er, at faderbilledet trækker Gud ned på et menneskeligt plan.
Det afviser muslimer, fordi det indebærer en nærhed mellem Gud og mennesker, som er fjern for mange muslimer.
– Er der forskel på hvordan muslimer reagerer?
– Ja, sufi-muslimerne (mystikere) er fx åbne for Guds nærvær.
For os kristne er pointen, at vi – samtidig med, at vi anerkender den absolutte forskel mellem Gud og menneske – kan opleve et fællesskab og en nærhed med Gud, som minder om den, vi kan erfare i forhold til en god far.

Treenigheden er den kristne tros DNA

– Kan en kristen missionær kommunikere det sande kristne gudsbillede til muslimer uden at tale om treenigheden Fader-Søn og Helligånd?
– Nej, treenigheden er kristendommens DNA, som gennemsyrer alt omkring kristendommen.
Men vi burde først og fremmest selv som kristne reflektere mere over, hvad det egentlig er vi mener, når vi siger treenigheden.
Og så burde vi være langt mere omhyggelige med, hvordan vi kommunikerer treenigheden til muslimer.

Hvad tiltrækker muslimer?

– Hvordan oplever ny-omvendte kristne med muslimsk baggrund denne debat?
– For konvertitter er netop troen på Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser og på Gud som vor himmelske far det nye og det, som tiltrækker den til kristendommen.
Derfor vil de ikke være interesseret i, at det bliver nedtonet.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Overvej selv – og forklar istedet for at påstå

– Hvorfor oplever lokale kristne præster i muslimske områder at udeladelsen af Far-Søn terminologien undergraver deres forkyndelse?
– For mig at se er der ingen grund til at udelade far-søn terminologien i bibeloversættelser til muslimske grupper, siger Mogens Mogensen.
– Tværtimod vil sådanne oversættelser mangle nogle helt centrale dimensioner i den kristne tro.
Men man kunne i stedet i sådanne oversættelser i noter forklare, hvad Gud som Far og Jesus som Guds søn betyder og ikke betyder.
Og så ville det nok også være hensigtsmæssigt, at kristne forkyndere bliver bedre til at forklare, hvad det betyder, at Jesus er Guds søn. Og at kristne forkyndere ikke kun henviser til Far-Søn billedet på forholdet mellem Jesus og Gud, men også betjener sig af alle de andre bibelske billeder, opfordrer Mogens Mogensen.