”Giv Gud en chance” – Udfordringen er klar med ny podcast

Udfordringens redaktion har længe ønsket at skabe sin egen podcast for at nå ud til et større og bredere publikum og tale til den voksende skare af danskere, som er interesseret i tro. Nu er podcasten i æteren med Iben Thranholm som vært.

”I hvert afsnit har jeg et fast indslag, hvor jeg giver Gud ordet. Det foregår på den måde, at jeg beder en bøn for åben mikrofon og dernæst lukker gæsten øjnene og slår tilfældigt op i Bibelen. Den tekst, som springer op, går vi ud fra, er, hvad Gud vil sige til gæsten i den situation, som han eller hun står i. Det er altid et spændende og intenst øjeblik, som jeg ikke kan foreberede mig på,” fortæller Iben Thranholm.

Udfordringens nye podcast med titlen ”Giv Gud en chance” er netop gået i luften. Den findes allerede frit tilgængelig på store podcast-tjenester som Apple Podcast og Spotify.

Værten for podcasten er teolog og journalist Iben Thranholm, som mange allerede vil kende fra Udfordringens spalter. Det er også hende, der står bag ideen til konceptet, titlen og podcastens indhold. Udfordringen har talt med hende om de tanker, der ligger bag “Giv Gud en chance”, og hvad man som lytter kan forvente.

Udfordrer til tro

Hvorfor hedder podcasten Giv Gud en chance?

– Titlen henvender sig til dem, som har svært ved at tro på Gud, men som savner noget at tro på i en verden, der bliver mere og mere præget af frygt, forvirring og ensomhed. Den gæst, som jeg inviterer, tror i udgangspunktet ikke på Gud, men er villig til at give Gud en chance. Når det gælder programmer om tro, så plejer man normalt at invitere en gæst, som allerede har en tro i forvejen og kan fortælle om den. I denne podcast vender jeg tingene på hovedet. Jeg vil hjælpe gæsten med at få en tro. Jeg synes, det spændende at tale med en person, som har en modstand, der skal overvindes. Vi taler om, hvorfor gæsten har svært ved at tro, hvilke blokeringer, der kan være, og så udfordrer jeg vedkommende til at åbne sig for Gud. De sidste to generationer af danskere er vokset op helt uden at tale med deres forældre og nærmeste om Gud. De mangler sprog for det – og ofte også mod til at tale om det. De er derfor podcastens primære målgruppe. Men folk, der allerede har en tro, kan bestemt også få glæde af at lytte, da vi taler om nogle meget centrale og konkrete ting, hvad angår Gud og troen.

Svære emner gør troen mere konkret

Hvad er det for nogle emner, du tager op, og hvem er dine gæster?

– Jeg beder altid min gæst, der er en kendt person, om at finde et personligt problem eller en vanskelig livssituation, som de er kørt fast i eller ikke selv formår at ændre på. Det kan for eksempel være, når forældre og børn slår hånden af hinanden, en skilmisse, der afslører, at den romantiske kærlighed ikke overvinder alt, eller at man er bange for at dø. Det skal være en problematik, som man står magtesløs overfor. Dette problem bliver så udgangspunkt for vores samtalen. Netop fordi gæsten føler sig magtesløs over for problemet, så vil han eller hun – trods skepsis, modvilje og manglende tro – alligevel gerne give Gud en chance for at hjælpe. Når vi nærmer os Gud ud fra sådan en problemstilling, bliver troen meget mere levende, og kristendommen får noget kød og blod. Det spændende er jo, hvad den kristne tro har at sige til det konkrete problem, som gæsten bringer op.

Værten giver Gud ordet

Hvordan finder du af, hvad du skal sige til gæsten?

– Som vært giver jeg faktisk også selv Gud en chance. I hvert afsnit har jeg nemlig et fast indslag, hvor jeg giver Gud ordet. Det foregår på den måde, at jeg beder en bøn for åben mikrofon, og dernæst lukker gæsten øjnene og slår tilfældigt op i Bibelen. Den tekst, som springer op, går vi ud fra, er hvad Gud vil sige til gæsten i den situation, som han eller hun står i. Det er altid et spændende og intenst øjeblik, som jeg ikke kan forberede mig på. Gæsten heller ikke. Vi må bare tage imod og se hvilken retning, det sætter for samtalen. Det er vigtigt for mig, at Gud træder ind på den måde, fordi det får både gæsten og mig til at se ud over os selv og lytte til Gud. Vi er så vant til at få at vide, at vi skal finde svarene i os selv, lytte til os selv, stole på os selv og tro på os selv. Men her er udgangspunktet, at Gud har et svar til os. Når vi læser Bibelen på denne lidt alternative måde, understreger jeg altid, at vi ikke kan kommandere med Gud og forlange, at han skal tale lige præcis på den måde, vi forventer det. Men da Bibelen er Guds levende ord og har vejledt mennesker i, hvordan de skal leve deres liv i 2.000 år, så vil der, uanset hvad vi slår op på, være en sandhed i det, som vi kan lære af. Og så forventer Gud, at vi altid bruger vores fornuft til at forstå hans ord med. Når vi har læst op, og Gud har talt, forsøger jeg derfor efter bedste evne – som den teolog jeg er – at hjælpe min gæst til at forstå, hvad det er, Gud siger til dem – og om det betyder, at de måske skal ændre på noget i deres liv for at løse det problem, de har. Fordi Guds ord er levende, mærker jeg også, at gæsten ofte selv får nogle nye erkendelser, som ikke har noget med mig at gøre.


Artiklen fortsætter efter annoncen:”Vi er så vant til at få at vide,
at vi skal finde svarene i os selv,
lytte til os selv, stole på os selv
og tro på os selv.
Men her er udgangspunktet,
at Gud har et svar til os.”

Podcasten ”Giv Gud en chance” udkommer hver anden onsdag. Den findes både på Apple Podcast og Spotify, og det er gratis at abonnere på podcasten.

Vil gøre det normalt at tale om Gud

Hvad vil du gerne have, at lytterne skal få ud af at lytte til Giv Gud en chance?

– Fordi mine gæster kommer med nogle livsproblematikker, som de fleste kender til, så håber jeg, at lytterne også kan finde hjælp i den kristne tro til at løse deres problemer og på den måde komme tættere på Gud. Med podcasten vil jeg gerne gøre det mere normalt at tale om Gud og give folk et sprog for det. Jeg møder mange, som føler en blufærdighed over for det at tale om Gud, fordi de som sagt aldrig har talt med deres nærmeste om det. Men de vil faktisk gerne tale om det. Jeg tror, den type lyttere vil få stor gavn af at lytte til podcasten. Har man en tro i forvejen, så vil den kun blive styrket ved at høre, hvordan de tekster fra Bibelen, som vi læser op hver gang, taler direkte ind i situationer i tilværelsen, som er fælles for os alle, slutter Iben Thranholm.


Artiklen fortsætter efter annoncen: