4 nøgler til at lukke kirkens bagdør

”Vi har en ret god hoveddør med mange gæster. Og vi har haft en støt stigning i antallet af nye medlemmer. Vores problem er bagdøren. Hvis vi bare kunne holde på en fjerdedel af alle dem, der bliver involveret i vores kirke i nogle få måneder, så ville vi tredoble vores størrelse.”

Thom S. Rainer, direktør for LifeWay Christian Ressources

Sådan forklarede en præst sit problem til LifeWay Christian Ressources i USA.
Præstens ord lignede til forveksling, hvad Thom Rainer fra LifeWay havde hørt før.
Organisationen foretog derfor en undersøgelse af, hvilke fællestegn voksende kirker havde.
Rainer nåede frem til disse ”4 nøgler til effektiv vækst”:

Nøgle nr. 1: Forventning
Høje forventninger til medlemmer. Det viser sig, at i de kirker, hvor der er en stor fremgang, forventes der også mere af medlemmerne. Her er et stort antal af frivillige medarbejdere. Til disse kirker opkræves der typisk entre, eller at man optages som medlem af kirken. At blive en del af disse menigheder er mere end bare at gå ind og sætte sig og lytte til søndagens tekst og dernæst gå hjem til frokost. Her forventer man, at medlemmerne bliver inddraget og involveret.

Nøgle nr. 2: Små grupper
Engagement i små grupper. Der gøres en fælles indsats for at få deltagerne involveret i små grupper. En gruppe kan for eksempel være en søndagsskole klasse, en hjemmegruppe eller en lille studiegruppe, der mødes et andet sted.
Det centrale er at få folk forbundet til andre, typisk i ugentlige grupper.
De fleste smågrupper studerer Bibelen eller bibelsk relateret materiale.

Nøgle nr. 3: Engagement
Menigheds- og missions-engagement. De kirker, der har en stor tilgang af nye medlemmer, opfordrer gerne folk til at blive inddraget i menigheden. Nogle få menigheder kræver ligefrem, at kommende medlemmer engagerer sig forud for at kunne blive accepteret i fællesskabet og dermed blive medlemmer af menigheden.
Medlemmer, der er involveret i menigheden og missionsarbejdet, føler sig ofte mere forbundet med kirken. Den generation, der er født mellem 1980 og 2000, vil sandsynligvis slet ikke blive i en kirke, hvis de ikke bliver involveret på den ene eller anden måde i kirken.

Nøgle nr. 4: Relationer
Relationer er vigtige. I enhver organisation holder folk mere sammen med hinanden, end de gør med selve organisationen. Vi er nemlig selskabelige væsener. Lokale menigheder er ingen undtagelse. Folk er mere tilbøjelige til at holde forbindelsen til kirken, hvis de har fået meningsfulde venskaber og relationer med andre i kirken.

Svær ændring

Nogle kirker her åbenbart en tradition for at have lave forventninger. Det kan være svært at ændre. Medlemmer, der kommer ind i kirken med lave forventninger, modsætter sig ofte forandringer.
Deres ønske om bekvemmelighed er større end deres bekymring for den generelle sundhed i menigheden, siger Rainer.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Holdningsændring

”Vores nyeste undersøgelse tyder på, at befolkningen som helhed ikke er afvisende over for at besøge en kirke.
Potentialet for en åben hoveddør er derfor god.
Den store udfordring består i at lukke bagdøren,” konkluderer Thom Rainer. Og selv om forholdene i Danmark er lidt anderledes, så kan man måske alligevel bruge de fire nøgler til eftertanke i både frikirker og folkekirker.
Pia/Henri