Døende vil have hjælp til at leve – ikke til at dø

Jacob Birkler ændrede holdning til aktiv dødshjælp, da han fulgte døende på hospice. Den 21. april taler Etisk Råds formand på Hospice Forum Danmarks årsmøde.- Jeg går ind for aktiv dødshjælp, fordi jeg er tilhænger af aktiv hjælp til døende. Men jeg er modstander af, at vi dræber patienterne!

Jacob Birkler

Det siger formand for Det Etiske Råd Jacob Birkler, der holder foredrag ved Hospice Forum Danmarks årsmøde i Odense lørdag den 21. april.
Udtalelsen får det til at gibbe i én, for Jacob Birkler har faktisk været tilhænger af aktiv dødshjælp, ”hvor man fjerner den, der lider, i stedet for at fjerne lidelsen”, som han udtrykker det.
– Jeg har som filosof været tilhænger af aktiv dødshjælp. Hvis man gennemanalyserer argumenterne for og imod, så er der mange, der vil nå frem til, at vi skal indføre aktiv dødshjælp. Men da jeg så fulgte de døende i den sidste tid på onkologisk afdeling og på hospice, fik jeg blik for en anden virkelighed. Og flere af de argumenter, jeg havde, begyndte at vakle.
Hvad var det ved virkeligheden, der slog dig?
– For det første, at det overhovedet ikke stemmer overens med virkeligheden, at så mange patienter ønsker aktiv dødshjælp.

Smertehelvede?

– Jeg havde et billede af, at rigtig mange lå i et smertehelvede i den sidste tid, men det stemte heller ikke med virkeligheden. Et billede af, at den sidste tid af livet var udsigtsløs, stemte heller ikke med virkeligheden.
– Jeg ærgrer mig over, når pressen med få måneders mellemrum tager uhyggelige dødshjælpssager op. Vi skal ikke fjerne vores blik fra den hjælp, der faktisk bliver tilbudt hver evig eneste dag rundt i landet af professionelle. Den historie skal helt frem og fortælles, og det skal den også i debatten om aktiv dødshjælp.
Jacob Birkler holder foredrag på Hospice Forum Danmarks årsmøde på Dalum Landbrugsskole i Odense den 21. april.