Handicappede skal undervises i Tanzania

150.000 – 350.000 handicappede børn i Tanzania har behov for hjælp til at klare skolen.I Tanzania kommer kun 2 pct. af de handicappede børn i skole. Men her tages sjældent hensyn til børn med handicap. Behovet for specialundervisning er enormt, og myndighederne byder International Aid Services ekspertise velkommen, viser undersøgelse.

Disse børn går i skole på trods af indlæringsvanskeligheder.

Joeli på 8 år er synshæmmet. Familien har opgivet at sende ham i skole. For hvordan kan han lære noget, når han ikke kan se?
Mirjam på 11 går heller ikke i skole. Hun er jo pige og dermed lavest i hierarkiet. Desuden har hun en lille hjerneskade, så hun må blive hjemme og tage sig af sine mindre søskende.
I Tanzania går kun 2 pct. af de handicappede børn i skole. Joeli og Mirjam er eksempler på tusindvis af børn med fysiske og psykiske handicaps i Tanzania.

Uddannelse til alle

Tanzania har tilsluttet sig målsætningen ”Education for All” (Uddannelse for alle), der bl.a. bygger på Millennium Development Goals (2015-målene) og FNs Menneskerettighedskonvention om handicappedes rettigheder. Man er desværre langt fra at kunne føre målene ud i livet.
– Skolernes pensum tager ikke nok hensyn til børn og unge med handicap. Disse børn får ikke altid ekstra tid og de nødvendige hjælpemidler, fortæller Anders Jacobsen, der er chef for International Aid Services i Tanzania.
Organisationen har over 10 års erfaring med specialundervisning fra bl.a. Somalia .Nu søsætter man et specialundervisningsprogram i nært samarbejde med det tanzaniske undervisningsministerium. Kun 12 pct. af landets over 15.000 skoler har en specialundervisningslærer. Der er kun ét lærerseminarium i hele landet, der dækker alt indenfor undervisning og efteruddannelse. Derfor vil International Aid Services hjælpe med at søsætte et fjernundervisningsprogram, der kan efteruddanne skolelærere dér, hvor de allerede bor og arbejder. Og nye ressourcecentre i distrikterne skal støtte lærerne.

Ubehandlet handicap forværres

Men børnene skal også hjælpes direkte. Der er brug for centre, hvor de kan blive udredet af læger, psykologer, fysioterapeuter og pædagoger og få kortlagt, hvordan de bedst kan hjælpes.
– En tidlig udredning er vigtig for at barnet kan udvikle sig både fysisk, psykisk og åndeligt, forklarer Anders Jacobsen og fortsætter:
– Et lille handicap kan blive større med alderen hvis det ikke bliver rettet og tilset i tide. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO har ca. 10 pct. af verdens befolkning et handicap. UNESCO er kommet frem til, at 80 pct. af disse bor i udviklingslandene (2005). Størstedelen af de handicappede bor i fattige lande som Tanzania. Kun 2 pct. af alle handicappede børn i Tanzania går i skole.

Piger er mest sårbare

En undersøgelsesrapport bestilt af International Aid Services har set på regionerne Rukwa, Mara og Kagera, samt byerne Dar es Salaam og Arusha.
Rapporten viser, at omkring 17 pct. af alle børn mellem 0 og 14 år må anses for ”sårbare”. Omkring 5 pct. eller 930.000 er ”særligt sårbare”. Det gælder især pigerne. Drenge med særlige behov har større chance for at gennemføre en skolegang end piger, da en pige med et handicap er dobbelt ramt.
Der er i alt 7.271.198 børn mellem 7 og 13 år i Tanzania (2007). Hvis blot et gennemsnit på 2-5 pct. af landets børn i den skolepligtige alder er handicappede, er der mellem 150.000 og 350.000 børn som bør have ekstra hjælp eller specialundervisning.

Bred opbakning

Skolelederne i rapporten er alle enige om, at inkluderende undervisning vil forbedre indlæringen for alle elever. Men der er også behov for at ændre lokalsamfundets generelle holdning til mennesker med handicap.
Elever med særlige behov ønsker også selv at gå i den samme skole som ”almindelige” børn fra nærmiljøet. Børnene foreslog også mere handicap-venlig indretning af skolerne.
Også skoledistrikternes ledere, mener specialundervisning bør implementeres hurtigst muligt. Så International Aid Services kan snart hjælpe de mange børn med særlige behov, som endnu ikke går i skole.

Målsætning før 2015:

De tre indsatsområder Kagera, Rukwa og Mara skal have mindst seks rådgivningsgrupper for børn med særlige indlæringsbehov.
Mindst 3000 børn og unge med særlige indlæringsbehov skal modtage relevant støtte til at gennemføre grundskolen.
Mindst 500 fungerende skolelærere skal være i gang med videreuddannelsen i inkluderende undervisning.


Artiklen fortsætter efter annoncen: