Europæiske forbedere besøger Christiansborg

I forbindelse med forbeder-konferencen næste uge besøger ca. 50 deltagere Folketinget. Folketingsmedlem Mette Hjermind Dencker (DF) er vært, når ca. 50 forbedere fra Danmark og forskellige lande i Europa fredag den 30. marts besøger Folketinget.

Mette Hjermind Dencker er tog initiativ til andagten.

Det var Mette Hjermind Dencker, der tog initiativ til at genoprette den ugentlige andagt på Christiansborg. Da der i Danmark ikke findes en kristen parlamentsgruppe som i fx Sverige, ønskede man at møde den politiker, som tog initiativ til folketingets andagt. Og Mette Dencker har sagt ja til at vise gæsterne rundt på borgen og besvare spørgsmål.
Forbøns-konference i København foregår hele ugen på Frelsens Hærs lejrsted ”Baggersminde” Dragør. Den følges op af en nordisk forbøns-konference samme sted i weekenden.
Konferencen European Union for Prayer ledes af Ortwin Schweitzer fra Tyskland. Den holdes hvert halve år i det land, som har formandsskabet for EU. Derfor mødes man nu i København.
Som en del af programmet skal de ca. 50 deltagere på en sight-seeing i København.
I Danmark er det foreningen www.Bedehus.dk der står som koordinatorn for konferencen, og det er muligt at deltage helt eller delvist.
Arbejdsgruppen er Bent Christiansen, Kolding, der er tidl. højskoleforstander og nu formand for Bedehus Danmark, Peter Artman, som er præst i Sverige, og bogholder Rakel Kristiansen, som er koordinator.
EU of Prayer er uafhængig af de politisk partier og ønsker at bede for alle lande og politikere, som har ansvar.
Henri.