Kirkeminister vil lette unges adgang til menighedsrådene

Minister for ligestilling og kirke Manu Sareen gør det nu muligt for menighedsrådene at forkorte funktionsperioden for menighedsrådsmedlemmer.
På forsøgsbasis skal bl.a. unge have mulighed for kun at være med i menighedsråd i halvdelen af den almindelige valgperiode på fire år. Undersøgelser har vist, at unge primært forpligter sig frivilligt til korte og overskuelige projekter.
– Jeg er spændt på at se, om forkortelsen af funktionsperioden vil betyde, at der vil komme flere yngre menighedsrådsmedlemmer. Vi har brug for, at også de yngre generationer engagerer sig i Folkekirken, siger Manu Sareen.