Kristen avis fører sag mod den norske stat

Den kristne ugeavis Norge Idag fører nu sag mod staten, efter at den har fået afslag på at få pressestøtte.
Assisterende redaktør Bjarte Ystebø skriver i det nyeste nummer af avisen, at Norge Idag egentlig er imod pressestøtte, men at avisen kræver at blive behandlet på lige fod med sine konkurrenter. Han mener, avisen skulle have haft ca. fem millioner kroner årligt i pressestøtte de sidste år.
Ystebø mener, at avisen kan konkurrere med hvem som helst i et frit marked.
– Men når vore konkurrenter kan få en tredjedel af sine regninger betalt af staten, er det umuligt at konkurrere. Men så er der også meget, der tyder på, at det er sådan staten vil have det. De vil gøre det umuligt for os, skriver han.
Ystebø oplyser, at avisen har været i kontakt med et advokatfirma og forbereder sig på retssagen. Han antyder, at sagen til sidst kan havne ved Europa-domstolen.
KPK