Kirkenetværk nedlægges

ELUVA nedlægges, og netværkets 10 valgmenigheder tilslutter sig Evangelisk Luthersk Netværk.
Ved et repræsentantskabsmøde sidst i marts besluttede man at nedlægge valgmenighedsnetværket Foreningen af Evangelisk-Lutherske Valgmenigheder i Danmark. ELUVA blev stiftet i 2004 med tre valgmenigheder. Siden er det vokset til 10, som nu tilslutter sig Evangelisk Luthersk Netværk. Fælles for dem alle er, at de betragter Bibelen som Guds ord.
/sl