Alt om afholdsbevægelsen

Afholdssagen bliver grundigt behandlet i den grundtvigske og venstreorienterede afholdsstridsmand Henning Sørensens bog.Her ligger den så. En moppedreng af en bog. En stor, folkelig bevægelses historie, nemlig afholdsbevægelsens. Ikke alene den herhjemme, men også med udblik til det resterende Norden. Det er intet mindre end en bedrift af de store.
Og hvem er det så, der har påtaget sig denne opgave og er sluppet så godt fra det, som tilfældet er? – Navnet er Henning Sørensen, Danmarks Afholdsforenings navnkundige formand siden 1992. En myreflittig læserbrevs-skribent gennem alle årene (også her i Udfordringen), politisk engageret på venstrefløjen, kirkeligt i det grundtvigianske miljø, dertil kompromisløs pacifist. Men som han selv har sagt det så tit:
”For mig blev afholdssagen den muld, hvori mit øvrige samfundsmæssige engagement voksede, den blev den lim, der holdt mit livs brogede mosaik sammen, og den blev den væg, som mit livs bolde spillede op ad” (s. 315).
Bogen er et samle-arbejde: Henning Sørensen har dels redigeret, dels skrevet store dele af bogen, hvor han trækker på et langt liv i afholdssagens tjeneste og gavmildt uddeler anekdoter til at krydre de mange fakta med – og 12 gæste-skribenter (bl.a. fra Norge, Sverige og Island) cementerer blot yderligere bogen, som det den er: et standardværk, der hviler i sig selv og vil gøre det mange år fremover.
Særlig interesse knytter sig til afsnittene om arbejdet i kristen sammenhæng, bl. a. Blå Kors og andre kirkelige organisationer og afholdsbevægelser.
Hvis det er sandt, som Søren Kierkegaard skriver, at den, der gifter sig med tidsånden, hurtigt bliver enke(mand), forudser jeg, at denne endog meget væsentlige og overdådigt illustrerede ny-udgivelse fra Henning Sørensens skrivebord vil opnå en endog meget høj levetid.

Henning Sørensen m. fl.:
Afholdsbevægelsen i Norden
436 sider
329 kr.
Hovedland