Det er stadig tid for Apostelens Gerninger

Randy Clarks bog ’Der er mere at få fra Gud’ opfordrer kristne til at leve i Helligåndens kraft. Den bekræfter, at Helligånden er lige så virksom i dag som i tiden for Apostlenes Gerninger.Randy Clark har et budskab til kirkerne i dag. Hans budskab og tjeneste afspejler, at Apostlenes Gerninger stadig er i gang med at udfolde sig på jorden.Men nu er det ikke bare apostlene, der er kaldet og udrustet; nu er alle kristne kaldet, og alle kristne har mulighed for at modtage en fylde af Helligånden og Helligåndens gaver til at gøre de samme gerninger, som Jesus og disciplene i den første menighed gjorde.

I 2007 deltog jeg i en konference i New York, hvor jeg hørte Randy Clark bringe sit budskab ”There is More”- om at Gud har mere at give til enhver kristen uanset hvor i livet, man er, og hvad man hidtil har oplevet på troens vej.
Ved at høre Randy Clark og ved at læse bogen ”There Is More” (Der er mere at få fra Gud, red.) inspireres man til at søge ind i et dybere og mere intimt fællesskab med Gud og en vandring med Gud, hvor Helligånden får mulighed for at virke med de gaver, som Gud har givet til sin menighed på jord.

Helligånden virker på samme måde

Jeg har fundet det utrolig inspirerende at læse om de forskellige vækkelsesbevægelser i de seneste århundreder, hvor man på en måde kan sige, at ”der er intet nyt under solen”, når det gælder Helligåndens virke, ja endda manifestationer af Helligåndens nærvær og kraft. I virkeligheden er der ”bare” tale om, at Gud i sin nåde sender bølger af fornyelse ind over sit folk. Og der må nok siges at være en sammenhæng mellem vores tørst efter Gud og tidspunktet og omfanget af den fornyelse, Gud sender.
Bogen sætter i mine øjne tingene på plads. Den efterlader en oplevelse af, at det er troværdig tale og et troværdigt vidnesbyrd, der høres igen og igen, når kristne erfarer Helligåndens kraft til helbredelse eller at blive sat fri fra årelange byrder af enhver art, eller at blive sat fri til at tjene i Åndens kraft.

Kraften kan overføres

Bogen dokumenterer også, at Helligåndens kraft kan overføres eller videreformidles fra en person til en anden. Det kan ske med eller uden håndspålæggelse. Gud er ikke afhængig af en bestemt form. Det afgørende er, at Gud så inderligt ønsker at se vores tørst efter mere, og om vi villigt vil tage imod hans kraft – ligesom Elisa modtog en kraft efter Elias, og ligesom disciplene modtog en kraft fra Jesus, da han åndede på dem, og da han sendte Helligånden over dem både på Pinsedag og utallige gange siden.

Måske er det store ord. Men efter at jeg har ”spist” og fordøjet bogen og hørt Randy Clarks budskab, så tror jeg ikke, jeg bliver den samme igen.
Anmeldt af Flemming
Petterson, frikirkepræst

Randy Clark: Der er mere at få fra Gud
198 kr. • Alstrups Forlag