Mange mirakler ved konference

Stor længsel efter en ny vækkelse i Danmark blandt de over tusind deltagere på ”Healing & Impartation” konferencen i Københavns Kulturcenter. Mange fik del i Helligåndens salvelse, og mange kunne derefter give kundskabsord om andres sygdomme – og derefter helbrede disse sygdomme.Ved hvert eneste møde med Randy Clark og Tom Jones i Københavns Kulturcenter skete der mirakler.

Lørdag aften kaldte Randy Clark kun dem frem til forbøn, som i løbet af aftenen havde følt en fysisk eller anden tydelig berøring af Helligånden. Det var der mange, der havde…

Det foregik især ved, at Randy Clark under møderne fik såkaldte kundskabsord – omtalt fx i 1. Korrinterbrev kap. 12.
Han følte en smerte i sin krop et bestemt sted. Derefter spurgte han de tilstedeværende, om nogen havde denne smerte. De syge blev bedt om at rejse sig. Derefter bad han for helbredelse. Når personen følte en bedring, skulle vedkommende løfte en arm. Når der var mindst 80 pct. bedring, skulle man vinke med begge arme.
Deltagerne kunne således følge med i, at der skete den ene helbredelse efter den anden.
Men Randy Clarks hensigt var ikke blot, at nogle syge skulle blive helbredt – på et møde blev der optalt 37 på et andet over 50. Han ønskede at ’impartere’ – videregive, overføre – den Helligånds salvelse, som han selv har fået del i.
Derfor bestod en stor del af undervisningen i at bevidstgøre de kristne om, at alle nådegaverne, som er nævnt i Ny Testamente, er til rådighed for de kristne, som er født på ny (jf. Jesu ord til Nikodemus i Johannes evangeliet kap. 3).
Meningen er, at ”disse tegn skal følge dem, der tror.”
Mest tydeligt viste denne formidling af Helligåndens salvelse sig, da Randy Clarks medtaler, Tom Jones, lørdag eftermiddag opfordrede de deltagere, som oplevede en ny smerte et bestemt sted i kroppen eller så et profetisk billede eller lignende om at komme op på scenen. De fortalte kort om deres fornemmelse. Herefter blev de syge, som havde disse sygdomme bedt om at gå op til vedkommende. Herefter bad dem, der havde haft følelsen, for de syge – og mange helbredelser skete.
Blandt de opsigtsvækkende sygdomme, som Randy Clark bad om helbredelse for, var også lidelser på grund af metal i kroppen fra operationer. Flere tilkendegav, at de oplevede en lettelse i deres smerter. Og undersøgelser skal nu efterhånden vise, hvad der er sket med metallet.
Hele undervisningen skete i øvrigt i et dæmpet tonefald, kun afbrudt af flot lovsang af bl.a. Sabina Mathew og Tove Knoph i begyndelsen og slutningen af møderne.
Hele undervisningen fra konferencen kan bestilles i København Kulturcenter, idet den blev optaget af den norske satelit-tv station Kanal 10.
Henri.