Kinas kristne befolkning vokser drastisk

Nu 46 år efter at Kulturrevolutionen i Kina startede, er der et stigende antal, der bliver kristne.
Ifølge den kristne gruppe Bibles for China vil den kinesiske kirke vokse med over 400 millioner troende inden for to årtier. Kina vil blive den største kristne befolkning i verden. Men kun få troende vil eje en bibel. Der er nemlig millioner af ludfattige kristne, der bor på landet. Mange af disse fattige troende håndkopierer Bibelen og lærer siderne udenad, hvorefter siderne cirkulerer rundt iblandt dem, fordi de ikke har penge til at købe en bibel. Derfor arbejder Bibles for China på at uddele bibler, især på landet, selvom det er et meget stort projekt. Deres plan er at uddele 100.000 bibler i år.
Susan